Varkauden lukiolle kestävän kehityksen sertifikaatti

Spread the love

Varkauden lukiolle luovutetaan perjantaina 14.9. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA) myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti. Sertifikaatti on tunnustus pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, joka edellyttää myös ulkoista arviointia.

Kestävän kehityksen sertifiointi perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Sertifikaatin hakeminen edellyttää laajaa itsearviointia sekä ulkoista auditointia oppilaitoksessa, joiden avulla todennetaan kriteerien vaatimusten täyttyminen. Kestävän kehityksen kriteereissä käsitellään ympäristöasioiden lisäksi muun muassa turvallisuutta, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyä, kouluyhteisön hyvinvointia sekä monikulttuurisuutta.

Varkauden lukiossa toteutettiin laaja itsearviointi vuosien 2017–2018 aikana ja ulkoinen auditointi toteutui huhtikuun lopussa. Auditoinnissa todettiin, että kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat on vakiinnutettu arkikäytänteisiin ja sisällytetty kattavasti osaksi lukio-opetusta. Vahvuutena auditoija piti Savon koulutuskuntayhtymän pitkäjänteistä kehittämistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi, joka on tukenut myös samalla kampusalueella toimivien Varkauden lukion ja Savon ammattiopiston kehittämistyötä.

Kestävän kehityksen auditoinnissa arviointikohteena oli ekologisen ja taloudellisen näkökulman lisäksi myös sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma. Kestävän kehityksen teemoista Varkauden lukiossa arvioitiin jätteensynnyn ehkäisy ja kierrätys, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi, ravinto ja terveys, vuorovaikutus sekä kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kestävän kehityksen sertifikaatteja löytyy seitsemältä lukiolta Suomessa. Savon koulutuskuntayhtymän yhdeksällä muulla toimipisteellä on myös kestävän kehityksen sertifikaatti.   

Jätä kommentti