Lisäkuntia mukaan resurssiviisaustyöhön Pohjois-Savossa

Spread the love

Pohjois-Savossa on toteutettu Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja ProAgrian voimin kestävän kehityksen edistämisen hanketta loppuvuodesta 2016 alkaen. Kiertotalouden ja resurssiviisauden kehittäminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hankkeen tavoitteena on vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä, tehostaa energian käyttöä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Lisäksi tavoitteena on edistää sähkö- ja kaasuautoilua, julkisen liikenteen käyttöä sekä pyöräilyä. Kunnissa on havahduttu myös ruokahävikin syntymisen ehkäisyyn sekä kestäviin ja vastuullisiin hankintoihin.

Pohjois-Savossa uusina kuntina resurssiviisaustyöhön lähtevät mukaan Siilinjärvi ja Joroinen. Samalla hankkeen toteutusaikaa jatkettiin vuoden 2019 syyskuun loppuun. Samalla hankkeen rahoittaja Pohjois-Savon Liitto (EAKR) myönsi toteutukseen lisää resursseja. Viestintä on tunnistettu erityisen tärkeäksi ja viestinnästä vastaa jatkossa projektiassistentti Tiina Hallenberg.

Joroisissa projektivastaavana on aloittanut Jaakko Lappalainen. Joroisissa kuten muissakin hankkeessa mukana olevissa kunnissa laaditaan kunnalle oma resurssiviisausohjelma, joka toimii tulevaisuudessa toimintasuunnitelmana kohti resurssiviisautta ja kiertotalouden edistämistä. Erityisiä painopistealueita Joroisissa ovat biokaasu, vaihtoehtoiset lämmitys- ja energiamuodot kiinteistöissä, energiakatselmukset ja energiatehokkuuden ratkaisut, vaihtoehtoiset liikkumisen muodot ja kevyenliikenteen lisääminen. Kuntalaisten neuvonta ja opastus on myös tärkeässä roolissa.

Siilinjärvelle resurssiviisaustyö saadaan käyntiin syyskuussa. Siilinjärvellä hankkeen painopisteet ovat resurssiviisausohjelman lisäksi kiinteistöjen ja infran energiatehokkuus, julkisen ruokapalvelun hävikki, vaihtoehtoisten energiamuotojen selvittäminen kunnan kiinteistöissä, jätteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet, ympäristövastuulliset hankinnat, julkisen liikenteen parantaminen yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa sekä maatilakohtaiset biokaasulaitokset.

Jätä kommentti