Ajonopeuksia valvovan kameravalvonnan merkitys

Spread the love
Kuvituskuva: Vesa Moilanen

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys teki vuonna 2016 aloitteen ajonopeuksia valvovan kameravalvonnan havaittavuuden parantamisesta. Yhdistys esitti aloitteessaan ns. kameratolppien maalaamista näkyvällä värityksellä ja sitä, että jokaisesta kameratolpasta ilmoitettaisiin liikennemerkillä ennen valvontapistettä – Ruotsin mallin mukaisesti.

Samasta asiasta tehtiin myös vuonna 2016 eduskunnassa toimenpidealoite, jossa korostettiin edellä mainitun näkyvyyden lisäämiseksi sitä, että jokaisen valvontapisteen kohdalla ilmoitetaan erikseen myös valvottavan tienkohdan nopeusrajoitus.

Perinneyhdistys toteaa edelleen oman aloitteensa perusteena olevan se, että automaattisen, kameroilla tapahtuvan nopeusvalvonnan tehtävä on ainoastaan ajonopeuksien hillintä eikä kansalaisten sakottaminen. Kameroiden näkyvyyden ja havaittavuuden lisäämisellä parannettaisiin liikenteen sujuvuutta ja samalla tienkäyttäjillä olisi parempi mahdollisuus välttää pelkästä huolimattomuudesta saatu ylinopeusrangaistus, sillä nykyinen harmaa valvontakalusto aiheuttaa tiellä tarpeettomia äkkijarrutuksia, kun kamerat havaitaan ”viime tipassa” ja liian usein kameraa ei edes huomata ennen salamanvälähdystä. Lisäksi monen kuljettajan ajonopeus laskee valvontapisteen kohdalla selkeästi alle sallitun nopeusrajoituksen, koska kuljettajat eivät välttämättä tiedosta sallittua ajonopeutta, jota kameroilla valvotaan.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kanta uuden Tieliikennelain valmistelun osalta puoltaa selkeästi nykyisten, automaattisten ajonopeutta valvovien kameroiden näkyvyyden lisäämistä ja valvottavasta nopeusrajoituksesta ilmoittamisen tehostamista. Valiokunta kiinnittää huomiota myös liikennevalvonnan rooliin liikenteen turvallisuuden kehittämisessä.

Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys katsookin, että liikenne- ja viestintävaliokunnan selkeä kanta on selkeä viesti myös poliisille, Liikennevirastolle ja ELY:lle, joiden tulisi pikaisesti ryhtyä toimiin kameroilla tapahtuvan, automaattisen nopeusvalvonnan näkyvyyden, havaittavuuden ja selkeyden lisäämiseen. Automaattisen nopeusvalvonnan tehtävä on parantaa liikenneturvallisuutta eikä sakottaa kuljettajia, todetaan kannanotossa.

Jätä kommentti