Soisalo-opisto – mukavia harrastuksia yhdessä muiden kanssa

Spread the love
Soisalo-opiston nimellä toimintaa Keski-Savossa jo vuosikymmenen ajan. Kuva vuodelta 2014.

Soisalo-opiston lukuvuosi 2018-2019 on käynnistymässä. Taiteen perusopetus käynnistyi jo viikolla 31 ja kansalaisopiston toiminta pyörähtää käyntiin pääsääntöisesti viikolla 37. Nimellä Soisalo-opisto toimintaa on ollut vuosikymmenen ajan. Opiston tuore, visuaalisesti raikkaasti uusiutunut opinto-opas on jaossa tällä viikolla, viikolla 32.

Taiteen perusopetuksessa – kuvataidekoulu, käsityökoulu, musiikkiopisto, puhallinkoulu, taideleikkikoulu ja tanssikoulu – otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat 1.8.2018.

Opetushallitus antoi uudet opetussuunnitelman perusteet syksyllä 2017, joiden pohjalta oppilaitokset ovat tehneet itse uudet opetussuunnitelmat paikallisuus huomioiden.
Uudet opetussuunnitelmat ovat oppilaslähtöisempiä kuin entiset, mikä ilmenee hyvin uuden opetussuunnitelmamme perusteista:

Taiteen perusopetuksessa oppilas on aktiivinen toimija. Soisalo-opistossa oppilas nähdään ”pienenä taiteilijana”, joka itse taidetta tehden perehtyy taiteenalaansa. Opetus tapahtuu oppilaan vahvuudet huomioiden. Opetuksessa ja arvioinnissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa jokainen oppilas kokee olevansa ainutkertainen ja arvokas.

Opetuksessa painottuu oppimaan oppiminen. Tekeminen ja kokeileminen on yhtä tärkeää kuin valmis lopputulos. Opitaan toimimaan vastuullisesti sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi numeerisen arvioinnin poistumista.

Syksyllä alkaa opistossa uutena kevyen musiikin linja, joissa uusina soittimina taiteen perusopetukseen tulevat popjazz-laulu, popjazz-piano sekä popjazz-harmonikka.  

Kansalaisopisto

Opiston yli 50-sivuinen opinto-opas sisältää paljon tietoa opiskelumahdollisuuksista taiteen perusopetuksen ja kansalaisopiston kursseista.

Kansalaisopiston tarjontaan 2018-2019 voi jo tutustua www.soisalo-opisto.fi. Soisalo-opisto järjestää kansalaisopisto-opetuksen Heinävedellä, Joroisissa ja Varkaudessa. Ilmoittautuminen kursseille alkaa ke 15.8. klo 12.00. Tarjonnan suunnittelussa on mahdollisimman paljon huomioitu alueen asukkaille suunnatun kyselyn tuloksia sekä muuta palautetta.

Kuntien tilaamien kansalaisopistotuntien määrä on entisellään. Uusia kurssisisältöjä on saatu tarjontaan mukaan mm. siten, että lyhytkursseja on aikaisempaa enemmän ja kurssikohtaisesti lukukausien pituudet vaihtelevat.

Aivan uusi aihealue toivomusten mukaisesti on ”luonto ja erä”, samoin kuin perheiden yhteiset kurssit. Myös henkinen hyvinvointi näkyy kurssien sisällöissä.

Soisalo-opiston kymmenvuotistarjouksena tulevana syksynä on mahdollista tutustua maksutta ja sitoutumatta yhteen kansalaisopiston kurssiin ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Digitalisaatio etenee myös Soisalo-opistossa. Kirjoittamis- ja metsänhoitokursseja järjestetään osittain etänä verkon välityksellä.

Soisalo-opisto ottaa jatkuvasti vastaan palautetta ja toiveita. Opistolla on mahdollisuus hyvinkin nopeasti reagoida toiveisiin sekä uusiin asioihin ja ilmiöihin.

Jätä kommentti