Kalastusmatkailuun liittyvä kysely käynnissä

Spread the love

Yhtenä osiona hankkeessa Vapakalastuksen säätelyn uudet menetelmät ja mekanismit parhaillaan on meneillään vapaa-ajankalastajien keskuudessa suoritettavana kyselytutkimuksena aihepiiri liittyen kalastusmatkailuun. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opiskelija Lari Turunen tekee pro graduaan ja hankkeen tutkimusavustajana käsittelee lopputyössään kalastusmatkailun elämyksellisyyttä. Kyselyllä kerätään tietoa kalastusharrastuksen vakavuuden tasosta ja elämyksenmuodostumisesta kotimaan kalastusmatkailussa. Samaten kartoituksen kohteena on kalastajien näkemykset ja asennoituminen ”Pyydystä ja päästä – Catch and Release” -kalastukseen.

– Tutkimus toteutetaan kaksiosaisena ja sen ensimmäisessä vaiheessa vapaa-ajankalastajilta kerätään taustatietoa, jonka pohjalta toteutetaan vielä syventäviä haastatteluja nk. ”vakaville harrastajille”. Tässä vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää saada vastauksia mahdollisimman paljon ja ennen kaikkea monipuolisesti erilaisia vapaa-ajankalastajia kuvastavana otantana, kertoo Lari Turunen, jonka mukaan nettikyselyn ohella kommentteja kyselyyn haetaan tiettyihin kalastuskohteisiin jaettavilla paperilomakkeilla.

Kalastusmatkailututkimukseen voi osallistua oheisen linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/55CA3FE338047593

Jätä kommentti