Täyssähköauto on oiva valinta pitkähköä työmatkaa päivittäin ajavalle

Spread the love

Uuden täyssähköauton hankinnassa valtion tukea hyödyntävä ajaa edullisesti. VTT arvioi, että hankintatuella hankitulla täyssähköllä ajaminen 30 000 kilometrin vuosisuoritteella maksaa 0,21 euroa kilometriltä, kun vastaavalla bensiiniautolla se maksaa 0,22 euroa kilometri. VERNEn vertailussa vastaavat hinnat ovat sähköllä ajettaessa 0,23 e/km ja bensiinillä 0,31 e/km. Verotus tasaa ajamisen hintaa eri käyttövoiminen välillä. Täyssähköautosta maksetaan vähiten veroja kaikissa vertailuryhmissä. Trafi tilasi ajamisen hintavertailut sekä VTT:tä että VERNEltä. Tutkimuslaitokset valitsivat vertailtavat uudet automallit itse ja vertailivat sitten mallin eri versioita.

Eri käyttövoimia hyödyntävien autojen ajamisen hintaerot ovat varsin pieniä. VERNEn viiden vuoden vertailussa esimerkiksi ympäristöystävällisen biokaasun ja fossiilisen maakaasun hintaero on noin 0,01 euroa kilometrillä eli alle 170 euroa vuodessa, jos ajetaan 15 000 kilometriä vuodessa. Jos vuodessa ajetaan 30 000 kilometrin, maakaasun ja biokaasun hintaero on kymmenen vuoden vertailussa vajaat 350 euroa vuodessa. 

Paljon ajavalle auton käyttövoimalla on merkitystä

Täyssähköauton hankintahinta on korkeampi kuin fossiilisia käyttövoimia hyödyntävien autojen, mutta toisaalta täyssähköautolla ajaminen on halvempaa.

VERNEn arvion mukaan viiden vuoden aikajaksolla tarkasteltuna 15 000 kilometriä vuodessa ajavalle edullisinta ajaminen on bensiinillä, dieselillä ja täyssähköautolla silloin, kun täyssähköauton ajamisen hinnassa huomioidaan valtion maksama täyssähköauton hankintatuki. 2000 euron suuruinen valtion maksama tuki uuden täyssähköauton ostavalle on voimassa vuoteen 2021 saakka. Täyssähköauton hankintahinnan suuruus tasoittui noin viiden vuoden kohdalla.

Enemmän ajettaessa sähkö osoittautui halvimmaksi, vaikka erot eri käyttövoimien välillä ovat vähäisiä. VERNEn arvion mukaan kymmenen vuoden aikajaksolla tarkasteltuna 30 000 kilometriä vuodessa ajavalle ajaminen oli halvinta hankintatuella tuetulla täyssähköautolla.

VTT:n arviossa viiden vuoden aikana 15 000 kilometrin vuosisuoritteella ajaminen oli halvinta joko bensiinikäyttöisellä tai maakaasua käyttävällä autolla ajoneuvon kokoluokasta riippuen. 30 000 kilometriä vuodessa ajavalle halvinta ajaminen on maakaasua käyttävällä autolla ja hankintatuella ostetulla täyssähköautolla.

Ympäristöystävällisempi valinta ei tule laskennallisesti kalliimmaksi

Koska hintaerot eri käyttövoiminen välillä ovat melko vähäisiä, ympäristöarvoja painottava autoilija joutuu hintaerojen sijasta pohtimaan pikemminkin sitä, kuinka paljon on valmis suunnittelemaan automatkojaan.

Toistaiseksi sähköautoilija tai biokaasua käyttävä autoilija joutuu suunnittelemaan reittinsä jakelu- ja latausinfran mukaan ja täyssähköautolla ajava myös akun toimintasäteen ehdoilla. Toisaalta sähköautojen latausinfra laajenee hyvää vauhtia. Lisäksi sähkökäyttöistä ajoneuvoa voi useimmiten ladata myös kotona, mikä ei muita käyttövoimia hyödyntäviltä onnistu.

Autoilun kustannuslaskelmat kahdelta tutkimuslaitokselta

Trafi pyysi VTT:ltä (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) ja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskukselta (VERNE) vertailevat laskelmat, paljonko ajaminen eri käyttövoimia hyödyntävillä henkilöautoilla maksaa. Tutkimuslaitokset valitsivat itsenäisesti laskelmissa käytetyt automallit ja lähtötiedot. Laskelmien tarkoitus on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka monenlaiset tekijät vaikuttavat ajamisen hintaan tulevaisuudessa. Trafi haluaa tarjota mahdollisimman monipuolisen näkemyksen ajamisen hinnan muutosta koskevista arvioista eri käyttövoimilla. Tietoa voivat hyödyntää erityisesti uuden auton ostoa harkitsevat.

Vertailu tehtiin seuraavan viiden ja kymmenen vuoden ajalle. Vertailtavat autot olivat uusia markkinoilla olevia, saman automallin eri versioita. Ajamisen hintaa tarkasteltiin 15 000 ja 30 000 kilometrin vuosisuoritteella. Vertailut on tehty alkuvuoden 2018 hintatiedoilla.

Arvioihin sisältyy paljon epävarmuuksia ja niitä voi pitää suuntaa-antavina. Keskeistä ajamisen hinnan muuttumiselle tulevina vuosina on se, miten eri käyttövoimilla toimivien autojen jälleenmyyntiarvon ennustetaan muuttuvan. Tämä taas riippuu monista tekijöistä, kuten sähköautojen tarjonnassa ja hankintahinnassa tapahtuvista muutoksista ja akkujen kehittymisestä, kestävästi tuotetuttujen uusiutuvien polttoaineiden hintamuutoksista tai tarpeesta rajoittaa haitallisia lähipäästöjä tuottavien autojen pääsyä esimerkiksi keskusta-alueille.

Ole edelläkävijä

Perustietoa autojen vaihtoehtoisista käyttövoimista löytyy Trafin Ole edelläkävijä -sivuilta. Sivuilta löytyy myös tarkemmat tiedot tutkimuslaitosten hintavertailuista.

Jätä kommentti