Kiertotalous parantaa kilpailukykyä Pohjois-Savossa

Spread the love

Navitas Kehitys Oy on yhteistyössä Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n, Savonia-ammattikorkeakoulun, Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n sekä Kuopion kaupungin kanssa käynnistänyt ”Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli – Y analyysi Pohjois-Savo” -kehittämishankkeen. Hankkeen toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2017–31.5.2019 ja hanketta rahoittaa edellä mainittujen toteuttajien lisäksi ELY-keskus (EAKR).

Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Toisen yrityksen jäte, tai tuotannon sivuvirta, voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näin kustannuseräksi koettu jäte, tai tuotannon sivuvirta muuttuu rahanarvoiseksi tuotannon tekijäksi, vähentäen samalla myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

Navitas Kehitys Oy:n hallinnoima Teolliset symbioosit ja malli- Y hanke tarjoaa apua yrityksille tuotannon sivu- ja jätevirtojen tarkasteluun, sekä uusien liiketoimintamallien löytämiseen koko Pohjois-Savon alueella. Tavoitteena on myös nostaa materiaalien jalostusarvoa ja aikaansaada uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita Pohjois-Savossa.

Jätä kommentti