Vuoksen vesistöalueella elää monta uhanalaista kalalajia – muistathan kalastusrajoitukset

Spread the love

Kalastuslaki ja -asetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Vuoksen vesistöalueella kalalajeista järvilohi, järvitaimen ja nieriä on määritetty uhanalaisiksi kalalajeiksi. Harjus on silmälläpidettävä laji,  jonka kannat ovat taantuneet. Kaikille em. lajeille on asetettu alamittoja ja rauhoitusaikoja, jotka on syytä ottaa huomioon ennen kalareissulle lähtöä. Viime vuodesta alkaen yksivuotiaat ja sitä vanhemmat taimen- ja järvilohi-istukkaat on rasvaeväleikattu. Tämän avulla kalastaja voi erottaa luonnossa syntyneet ja istutetut yksilöt toisistaan ja siten valikoida talteen otettavan saaliinsa eväleikatuista, istutetuista yksilöistä.

Järvilohi
Äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun järvilohen rasvaevälliset yksilöt on kokonaan rauhoitettu ja ne tulee poikkeuksetta vapauttaa takaisin vesistöön. Vapauttamisvelvollisuus koskee myös rasvaeväleikattua järvilohta Vuoksen vesistöalueen keskeisellä vaellus- ja syönnösalueella 1.6.–31.8. sekä kaikkien vesistöalueiden joissa ja puroissa 1.8.–30.11. Rasvaeväleikatun järvilohen alamitta on asetuksen mukaan 60 senttimetriä. Saaliskiintiö Vuoksen vesistöalueella on yksi rasvaeväleikattu järvilohi vuorokaudessa kalastajaa kohti.

Taimen                       
Taimen on määritetty erittäin uhanalaiseksi. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan sisävesissä leveyspiirin 64°00′N eteläpuolella. Rauhoitus ei koske kuitenkaan taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Tällöin saaliiksi otettavan taimenen pituus voi olla enintään 45 senttimetriä. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on asetuksen mukaan 50 senttimetriä. Taimen on rauhoitettu joessa ja purossa ajalla 1.9.-30.11.

Nieriä
Äärimmäisen uhanalainen nieriä on kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella sekä muualla Vuoksen vesistössä ajalla 1.9.-30.11. Nieriän alamitta on asetuksen mukaan 60 senttimetriä Vuoksen vesistössä.

Harjus
Silmälläpidettäväksi määritetty harjus on rauhoitettu 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä kaikelta kalastukselta 1.4.-31.5. Harjuksen alamitta on asetuksen mukaan 35 senttimetriä leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella.

Rauhoitusajat ja -alueet löytyvät osoitteesta https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastus/lait-ja-luvat/kalojen-pyyntirajoitukset/

Jätä kommentti