Levoton Leppävirta 1918 – arkistonäyttely siirtyy kesä-elokuun ajaksi museolle

Spread the love

Kunnantalolla heinäkuussa alkavan remontin vuoksi näyttely siirtyy koko kesä-elokuun ajaksi Leppävirran kunnan kotiseutumuseolle. Museo avataan Leppävirta-päivillä 9.-10.6.2018

Näyttely on avoinna Leppävirran kotiseutumuseossa: 9.6.- 5.8.2018  ti-su 11-15.

Levoton Leppävirta – 1918 Leppävirran kunnanarkistossa

Vuosi 1918 oli Leppävirralla erityisen raskas. Sisällissodan muistovuonna 2018 esittelemme kunnan toimielimissä tuolloin syntyneitä asiakirjoja. Talvikaudella aineisto vaihtuu kuukausittain ja näyttelyvitriini sijaitsee kunnantalolla valtuustosalin aulassa. Kesäkauden näyttely on esillä kotiseutumuseossa. Lisäksi kirjastolla on luettavissa kopiot näyttelyn asiakirjoista. Aineisto koostetaan myös museon verkkonäyttelysivulle.

Kesä-elokuussa vuonna 1918 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

– Läänin maaherra kehotti kiertokirjeellään hankkimaan viljan vastikkeeksi pettujauhoja. Kuntakokous käsitteli kirjeen kokouksessaan 9.6.1918: ” Luettiin läänin maaherran kunnallislautakunnan esimiehelle lähettämä kiertokirje viime kuluneen toukokuun 28 pltä no 30234, koskeva kehoitusta viljan vastikkeeksi nälän hädän poistamiseksi pettujauhojen hankkimista jonka johdosta päätettiin, että kyseessä oleva viljan vastikkeen järjestely jätetään elintarvelautakunnan huolenpidin alaiseksi. Samalla pöytäkirjaan merkittiin se toivomus, että metsien ja tilojen omistajat pitäisivät huolen kukin alueellaan olevista perheistä niin, että tarjoisivat tilaisuuden joko leimaamalla tahi muulla merkillä merkittyjen petäjien kaatamiseen, joista voitaisiin saada viljan vastikkeeksi valmistaa pettujauhoa.”

– Elintarvelautakunta myönsi tai eväsi kesän aikana ostokortteja sekä mm. ohjeisti pettujauhojen hankinnassa. Kokouspöytäkirjasta kesäkuussa 1918: ” Luettiin kuntakokouksen päätös, jolla elintarvelautakunta on velvoitettu pitämään huolta pettujauhojen hankkimisesta nälän hätää kärsiville. Tämän johdosta päätettiin että lähetetään kirje piirimiehille jossa määrätään että kukin piirimies piirissään kehoittaa metsänomistajoita pitämään kunkin huolen alueelleen kuuluvista nälän hätää kärsivien petun saannista, sekä samalla päätettiin että ostetaan pettujauhoa ja maksetaan 1 mk kilosta.”

– Maaherran kiertokirjeessä 10.6.1918 annettiin ohjeita kulkutautien leviämisen estämiseksi.

– Kouluhallitus ohjeisti kiertokirjeellään 5.6.1918 kansakouluja kasvitarhojen perustamisessa. Perustamiseen ja työkalujen ostokustannuksiin myönnettiin valtionavustusta. ”Vuoden 1917 kansanopetusmäärärahojen yhteydessä Eduskunta myönsi määrärahan 25,000 markkaa, josta erinäisillä ehdoilla on jaettava maalaiskansakoulujen kannattajille avustusta 50 % koulukasvitarhain perustamis- sekä työkalujen y.m. ostokustannuksiin…”

– Suomen vankeusyhdistyksen kirje 28.6.1918 vapautuvista vangeista ja heidän työllistämisestään. ”…Suomen Vankeusyhdistys vielä verrattain tuntemattomana ja järjestelyn alaisena ei puolestaan voi suorittaa työpaikan välitystä niinkin monille tuhansille vapautuville kuin nyt on kysymys, mutta tuntien tehtävän erinomaisen tärkeyden, rohkenee kääntyä puoleenne kehoituksella, että Te paikkakunnallanne ryhtyisitte heti toimeen jotta kunnan puolesta perustettaisiin työvälitystoimisto tai asetettaisiin tarpellinen lautakunta ja että yksityisten puolelta tehtäisiin kaikki mahdolllinen asian järjestämiseksi.

Kuten sanottu. Asialla on vaikeutensa, vieläpä hyvin suuretkin. Mutta, jo se, että yritetään toimia vapautuvien hyväksi, on taittava kärjen monilta epätoivon yrityksiltä ja katkerilta syytöksiltä. Voimme ainakin hyvällä omallatunnolla alistua niihin raskaisiin koettelemuksiin, joihin meidän rakastama isänmaa vielä voi joutua.”

– Sairashuoneen johtokunta ehdotti 10.7.1918 kokouksessaan valtuustolle, että sairashuoneelle hankittaisiin sähkövalo. ” Koska öljyn saanti on epätietoista, päätettiin ehdottaa Kunnanvaltuustolle, että kunnan varoista myönnettäisiin ensi talvea varten 1000 markkaa sähkövaloon. 400 markkaa arvioitiin tarvittavan lamppujen vuokraan/10 lamppua á 40 mk./ ja loput sähköjohtoihin, lamppuihin ja niiden ylöspanoon.”

Museolla on esillä alkuperäisiä asiakirjoja ja pöytäkirjoja. Aineisto on nähtävillä aulatilan vitriineissä ja alkuperäisen aineiston lisäksi esillä on myös selkeälukuinen versio.

Lisäksi sähköisessä muodossa on museon yleisökoneella luettavissa muuta mielenkiintoista (mm. kunnallislautakunnan, kunnanvaltuuston ja Warkauden elintarvelautakunnan pöytäkirjoja kesä-elokuulta 1918).

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 

Jätä kommentti