Vuotoveden mittausta, ruokahävikin vähentämistä, kaupunkiviljelyä ja lajittelun parantamisratkaisuja kokeillaan Pohjois-Savossa

Spread the love

Nopeat kiertotalouden kokeilut käynnistyvät huhtikuussa Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. 

Preventos Informatics Oy toteuttaa Iisalmessa ja Varkaudessa kiinteistöjen vesijärjestelmien ja kunnallisen vedenjakeluverkoston vuotovesien määrän selvittämistä. Kohteena Varkaudessa on suuri teollisuuskiinteistö ja Iisalmessa asuinkerrostalo sekä kaupunkialueen vedenjakeluverkosto.  Kokeilussa testataan reaaliaikaista seurantatyökalua, jolla tietoa mahdollisista vuotovesistä saadaan selville helposti ja luotettavasti. Lisäksi Iisalmessa Toimi-säätiö kokeilee pyörälainaamon toimintaa sekä selvitetään muun lainaamotoiminnan edellytyksiä.

Varkaudessa Osuuskunta LähiSavo etsii kaupan ruokahävikille hyödyntäjäkumppaneita esim. paikallisten kahviloiden tai ravintoloiden joukosta, sekä toteuttaa ruokahävikkiin liittyvää neuvontaa kumppanikaupoissa.

Kuopiossa Savon Martat kokeilee kaupunkiviljelyn toimintamallia Kuopion Inkilänmäellä yhdessä asukkaiden kanssa, kokeilu sisältää neuvonta- ja opastustilaisuuksia. Lisäksi Kuopion Ravirata Oy toteuttaa asiakaslähtöisiä lajitteluratkaisuja raviradalla järjestettävissä yleisötapahtumissa.

KierRe-hanke haki helmikuun ajan nopeita ja ketteriä kiertotalouden kokeiluehdotuksia toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa, tarjouksia saapui seitsemän. Kokeilut toteutetaan huhti- ja lokakuun välisenä aikana, KierRe-hanke rahoittaa yksittäistä kokeilua maksimissaan 9 000 €.  Nopeissa kokeiluissa tuotetta, palveluaihiota tai toimintamallia kokeillaan käyttäjien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikeassa käyttöympäristössä, jolloin saadaan käsitystä idean toimivuudesta. Nopeissa kokeiluissa korostuu yhteiskehittäminen ja osallisuus.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hanketta toteuttavat Iisalmen ja Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy Varkaudesta sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon Liitto (EAKR ja valtion rahoitus 70%), Pohjois-Savon Kehittämisrahasto sekä toteuttajat. 

Jätä kommentti