Varkauden Vetovoimakeskus -hanke edennyt suunnitelmallisesti

Spread the love

Varkauden ja koko Itä-Suomen kannalta elinvoimaa lisäävä Varkauden Vetovoimakeskus -hanke on hyvässä myötätuulessa. Vetovoimakeskus -hankkeen tilannekatsausta esiteltiin medialle perjantaina 6.4. ja tilannekatsausta olivat antamassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhonen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Häkkinen, Vetovoimakeskus -hankkeen projektipäällikkö, kaupunginarkkitehti Satu Reisko, hankkeen markkinoinnista vastaava yritysasiantuntija Tuula Kokkonen ja kaupungininsinööri Jani Viljakainen.

Tiiviissä ja asiasisällöltään laaja-alaisessa katsauksessa esillä olivat muun muassa Vetovoimakeskuksen lähialueen eli Joutenlahden liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, matkailulliset elementit ja kuntalaisten osallistaminen hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeeseen liittyvä kaavaluonnos ja katusuunnitelmat olivat nähtävillä tammi-helmikuussa. Luonnoksesta tuli runsaasti palautetta, jossa esille nousi erityisesti huoli liikenteen suuntautumisesta Joutenlahden asuinalueelle ja lisääntyvän liikenteen haitoista. Saadun palautteen perusteella tehdään lisäselvityksiä ja Varkauden kaupungin tekninen lautakunta käsittelee liikennekysymyksiä huhti-toukokuussa. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on tarkoitus asettaa nähtäville touko-kesäkuussa. Ehdotuksen nähtävillä ollessa pidetään yleisötilaisuus, jossa pyritään avaamaan tarkemmin kaavan vaikutuksia. Kaupungin tavoitteena on yhdessä kuntalaisten kanssa kehittää kaupunkia ja Vetovoimakeskuksen aluetta niin, että sillä on positiivinen vaikutus kuntalaisten elämään.

Markkinointi käynnissä

Samaan aikaan kaavan ja katusuunnitelman kanssa on käynnistetty alueen markkinointi, josta vastaa Navitas yrityspalveluiden yritysasiantuntija Tuula Kokkonen. Alueelle etsitään toimintaa, jonka pääasiallisina kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Tärkeintä uusien toimintojen kannalta on se, että se ei saa aikaan muuttoliikettä Kauppakadulta ja siten aiheuta keskustan liikehuoneistojen tyhjenemistä.

Kuntalaisilta toivotaan ehdotuksia alueen nimeksi. Vetovoimakeskus on ollut hankkeen työnimenä ja alueelle on tarkoitus saada omaleimainen nimi, jota voidaan hyödyntää myös katujennimistössä. Suunnittelua havainnollistamaan teetään virtuaalimalli. Lisäksi aluetta varten tehdään omat nettisivut ja markkinointia helpottava graafinen ilme.

Alueen rakentaminen on aloitettu. Käynnissä on runkovesi- ja viemärilinjojen siirto tulevan rakentamisen tieltä. Osuuskauppa PeeÄssän kanssa on laadittu kumppanuussopimus, jonka mukaan alueelle sijoittuu uusi Prisma. Hypermarket tulee toimimaan alueen ”veturina”, jonka asiakasvirroista hyötyvät muut toimijat. Alueen kaava ja katusuunnitelmat on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn elokuussa, jolloin katuverkon rakentaminen ja rakennusten pohjatöiden on mahdollista alkaa loppuvuodesta. rakentaminen on kiivaimmillaan ensi vuonna ja ensimmäisiä avajaisia on tarkoitus pitää joulukuussa 2019.

Liikenneviraston lausunnossa Vetovoimakeskuksen asemakaavaluonnoksesta todetaan suunnittelualueen sijaitsevan Varkauden keskustaajamassa, valtatie 5:n ja keskustan välisellä, pääosin rakentamattomalla alueella. Suunnittelualue rajautuu idässä ja etelässä rautatiehen. Vetovoimakeskuksen alue on n. 13 hehtaarin maa-alue Joutenlahdessa. Lausunnossa myös todetaan, että maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella ei tule lisätä tasoristeyksen liikennemääriä ja siten heikentää rata- ja tieliikenteen turvallisuutta.

Jätä kommentti