Kylien toiminnot kehittyivät Kehittyvät Kylät -hankkeen aikana

Spread the love

Keväällä 2016 käynnistyi Pohjois-Savossa Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoima Kehittyvät KylätPalveluita tuottamassa -hanke. Hanke on nyt tulossa päätökseen ja hankkeen päätöstilaisuudet järjestetään 24.3.2018 klo 10.00-15.00 Valoharjulla, Vehmasmäellä ja 14.4.2018 klo 10.00-13.00 Muuruveden kylätalolla, Muuruvedellä.

Tukea kylille kehittämiseen

Kehittyvät Kylät hankkeen myötä tehtiin erilaisia toimija yhteensä 62 kylällä /asuinalueella. Hankkeen lähtökohtana oli vastata kyliltä esiin nousseisiin tarpeisiin ja tähän pystyttiin vastaamaan hyvin hankkeen teemojen mukaisesti, niin kylä- ja lähipalveluissa, kyläturvallisuudessa kuin kylien vaikuttavuudessa, osallisuudessa.  Kylille saatiin mm. nuorten toimintaa, palveluhakemistoja, kokeiltiin virtuaaliharrastuksia, kehitettiin kylämatkailua ja pidettiin palvelupäiviä.

Kyläturvallisuudessa kyläturvallisuussuunnittelua tärkeämmäksi nousi kyläläisten omien taitojen kehittäminen niin hätä- kuin poikkeustilanteisiin sekä sijaintitietojen saaminen oman kodin tai mökin seinälle. Vaikuttavuudessa ja osallisuudessa oltiin tukemassa lähidemokratian toteutumista, kyläparlamentin toimintaa Siilinjärvellä ja aloittamassa uutta asukastoimintaa kirkonkyliin. Hankkeessa pyrittiin siihen, että kylätoimijat tekevät asioita itse ja hanke on auttamassa, tukemassa ja ohjaamassa.

– Valmista emme lähteneet kylille tekemään hankkeen puolesta, jotta toiminnot jäisivät paremmin elämään hankkeen jälkeenkin, toteaa kyläkoordinaattori Heli Haverinen.

Kylä- ja lähipalveluita saatiin kehitettyä 12 kyläalueelle.  Kyläturvallisuuteen liittyviä toimia tehtiin yhteensä ainakin 39 kylällä tai asuinalueella. Kehittyvät, vaikuttavat ja osallistuvat kylät teeman alla toimenpiteitä kohdistui 22 kylälle / alueelle. Hankkeen tuotoksena kylien kanssa saatiin hankeaihioita ideoitua ja uusia Leader-hankkeita syntymään yhteensä viisi sekä autettiin teemahankkeissa kyläturvallisuus välineistön hankkimisessa. Kylä- ja asukastyöpajoja toteutettiin yhteensä 57 kappaletta eri teemoilla ja opintomatkoilla käytiin viisi kertaa. Hankkeen tilaisuuksiin on tähän mennessä osallistunut toimijoita ja yhteistyökumppaneita yhteensä 3059 henkilöä. Hanke sai rahoituksen Manner-Suomen maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta.

Kylien vaikuttavuus talkootyössä

Hankkeen osana haluttiin nostaa esille kylien tekemää talkootyötä. Kylä- ja asukastoiminnan vaikuttavuutta on harvoin vaikea näyttää ja mitata euroina ja lukuina.

– Hankkeen myötä olemme saaneet nähdä sen valtavan talkootyön määrän, jota kylillä tehdään oman alueen toimintojen eteen, niin harrastustoiminnassa, kylätalon ylläpidossa, tiedottamisessa, tapahtumien toteuttamisessa ja kylämatkailun edistämisessä, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Merja Kaija

Esimerkkinä voidaan nostaa esille Soinilansalmen kyläyhdistyksen, jossa viime vuoden aikana tehtiin yhteensä 4302 tuntia talkoita ja talkoisiin tultiin yhteensä 168 kertaa.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Arja Huovinen kertoo, että siinä ei vielä ole edes kaikki talkootyö puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan osalta ja viimeisen 20 vuoden aikana talkoita on tehty yli 160 000 tuntia. Soinilansalmen kylätalolla Salmitalolla oli viime vuonna yhteensä 361 käyttökertaa.  Kyläasiamies Merja Kaija jatkaakin, että talkootyötä tehdään kylillä välillä kokopäivätyön edestä ja tätä meidän kaikkien tulisi arvostaa. Kylillä monet toiminnot on tehtävä itse, niitä kun kukaan ei sinne tuo. 

– Toivomme, että kylillä toiminta jatkuu ja pystymme erilaisten hankkeiden kautta jatkossakin tukemaan kylien tekemää työtä, pohtii Pohjois-Savon Kylät ry:n puheenjohtaja Auvo Hirvonen.

Jätä kommentti