Pohjois-Savon rakentamisen kiertotalouspäivä

Spread the love

Pohjois-Savon rakentamisen kiertotalouspäivä järjestetään 14.3. klo 9-15 osoitteessa Microkatu 1, Kuopio. Päivän aiheena on rakennustyömaan jätehuollon kehittäminen. Koulutus- ja kehittämispäivässä esitellään keinoja ja hyviä käytäntöjä rakentamisen ylijäämämateriaalien nykyistä parempaan hyödyntämiseen ja rakennusjätteiden lajitteluun työmaalla. Saatavia hyötyjä esitellään rakentajalle, rakennuttajalle ja kunnalle. Tilaisuuteen kuuluvassa työpajassa pohditaan kriittisiä tekijöitä onnistuneelle työmaan jätehuollolle.

Savonia-ammattikorkeakoulu/Teolliset symbioosit -hanke järjestää maksullisen koulutus- ja kehittämispäivän yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa.

Työmaapäälliköt ja -insinöörit, urakoitsijat, rakennuttajat, viranomaiset, jätehuoltoyhtiöt, kuljetusyritykset ja kaikki muut aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita ideoimaan kehittämistoimia, joilla rakennusjätteiden kierrätysastetta saataisiin nostettua kohti EU:n asettamaa 70 prosentin kierrätystavoitetta vuoteen 2020 mennessä.

Tilaisuudessa sovelletaan myös ensimmäistä kertaa Pohjois-Savossa Motivan hallinnoimaa Teolliset Symbioosit (Finnish Industrial Symbiosis System) –toimintamallia. Siinä pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

Navitas Kehitys Oy on yhteistyössä Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n, Savonia-ammattikorkeakoulun, Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n ja Kuopion kaupungin kanssa toteuttamassa ”Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli – Y analyysi Pohjois-Savo” – kehittämishanketta. Hankkeen toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon, toiminta-aika on 1.9.2017–31.5.2019 ja hanketta rahoittaa edellä mainittujen toteuttajien lisäksi ELY-keskus (EAKR).

Jätä kommentti