Koulutustarjonnan monipuolistamisella lisää vetovoimaa

Spread the love

Varkauden energiatekniikan opetus ja kansainvälinen teollisuutemme on kanava maailmalle.

Suomen kansallinen ja alueellinen selviytyminen on enemmän kuin koskaan kiinni osaamisen ja kansallisten voimavarojemme tehokkaasta hyödyntämisestä.

Näin totesi Kari Rajamäki, jonka mukaan hänen on helppoa niin kaupunginvaltuuston kuin maakuntavaltuustonkin puheenjohtajana todeta, että Savonia on Pohjois-Savon aktiivisin, alueellinen yritysten toimintaan ja toimintaympäristöön suuntautuva aluekehittäjä.

Rajamäki puhui Walter Ahlströmin insinööriopiskelijat ry:n 31-vuotisjuhlassa, liittyen työllisyysviikon tapahtumaketjuun Varkaudessa.

– Painoalat ja niiden myötä TKI-toiminta on yhdenmukaista maakunnan tavoitteiden kanssa ja toiminnalla on vahvat yhteydet alueen kehitysohjelmiin. Yhteydenpito työ- ja elinkenoelämän kanssa on aktiivista. Alueemme energiateollisuuden, projekti- ja prosessiosaaminen, materiaali- ja hitsaustekniikka, painelaiteteknologia ovat energisiä tukijalkoja osaamiselle – väreillen myös vahvasti suunnittelua, huoltoa ja asennuspalveluja tarjoavien yritysten kasvua. Pohjois-Savon maakunnan ja kaupungin strategiassa edustamme keihäänkärkeä.

Rajamäki totesi, että 1900-luvun alussa Ahlström näki selkeästi paitsi liiketoiminnan suuret mahdollisuudet, myös vetovoimaisen kaupunkirakenteen, hyvän henkisen ja fyysisen ympäristön ja ammatillisen koulutuksen ratkaisevan merkityksen. Elinkeinorakenteiltaan poikkeavat emäpitäjät, Joroinen ja Leppävirta, eivät nähneet teollisen yhdyskunnan kehittämisen tarpeita. Tästä syntyi Tehtaan kansakoulut ja Tehtaan sairaala.

– Kun Ruukin patruuna oli hakenut kansakoulun perustamislupaa, hylkäsi Leppävirran pitäjäkokous anomuksen perusteluna, ”kyndymiehiä tarvitaan, ei herasmiehiä”. Teollinen kehitys edellytti myös sitä tukevaa kuntarakennetta. Elinkeinoelämän ratkaiseva voima loi Varkauden kauppalan vuoden 1929 alusta ja poisti pahimpia teollisuuden kehittämisesteitä. Kansainvälisen teollisuuden kehittäminen ilman  ammatillisen koulutuksen  ja teollisuuden osaajia olisi ollut mahdotonta, siksi syntyi Teknillinen koulu vuonna 1935.

Rajamäen mukaan valitettavaa negatiivista alueellistamista tapahtuu tälläkin hetkellä eri ministeriöiden kaavamaisissa ratkaisuissa, kuten käräjäoikeus-päätöksessä.

– Joskus siihen saatetaan syyllistyä myös maakunnissa ja apua voi löytyä Helsingistäkin. Vuonna 2012 ammattikorkeakoulumme silloinen johto ja päättäjät olivat ajamassa  läpi päätöstä Varkauden ammattikorkeakoulutusyksikön lopettamisesta.  Hyvä vuorovaikutus Jukka Gustafssonin opetusministeriön kanssa johti selkeään päätökseen turvata Varkauden opetus, hän muistutti.  

– Energiatekniikan opetus säilyy ja kehittyy. Siihen on Savonian johto ja maakuntaliitto aluekehittäjänä sitoutuneet. Vuonna 2014 eduskunnan hyväksytyssä ammattikorkeakoululaissa todetaan, että ammattikorkeakoulun tehtävänä on myös harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa, soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Yliopistoyhteistyö

Alueen kehittämisen keihästä teroittaa yliopistoyhteistyö sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) että Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa.

– Energiatekniikan yhteistyötä erityisesti LUTin kanssa tulee tiivistää, Varkauteen on vahvistettava LUTin osaamisen ja Savonian infraa ja osaamista hyödyntävä ”innovaatioalusta”, jonka avulla erityisesti uusiutuvan energian ”tutkimushalliin” liittyvän toiminnan kautta voidaan synnyttää pk-sektorille uusia innovaatioita ja edesauttaa Varkaudessa toimivien globaalien  energiateollisuuskärkien kanssa uutta liiketoimintaa. Meidän on yhdessä teollisuuden ja painelaiteakatemiaosaamisemme kanssa synnytettävä yhteistä tutkimustoimintaa, joka tukee alueemme opetuksen vetovoimaa. Tällä opetuksen ja yritysten yhteistyöllä vahvistetaan seudun kärkiosaamisaloja ja toivottavasti luodaan lisäarvoa myös kansainvälisen energiaosaamisen viennille, totesi Rajamäki, jonka mukaan maakuntaliitto katsoo, että energia-alan nuorisoasteen vetovoimaa lisätään mm. monipuolistamalla Varkaudessa tarjottavia koulutusaloja.

Kansainvälisen teollisuuden keskeiset toimintaedellytykset liittyvät osaamiseen ja saavutettavuuteen.

– Tämän vuoksi kansainvälisen vientiteollisuuden syöttöyhteydet maailmalle lennoin, raideyhteyksin ja mm. Vt 5:n kehityskäytävän kehittämisellä on oltava yhteistä seudun ja Itä-Suomen edunvalvontaa. Perustotuus on, että julkiset ja yksityiset palvelut vahvistuessaan tukevat myös yritysten näkökulmasta työvoiman saatavuutta.

– Valtion, kuntien ja kuntayhtymien toimintojen keskittäminen ja leikkaukset näkyvät teollisilla alueilla työmarkkinoiden ja opiskelumahdollisuuksien yksipuolistumisena. Tämä heijastuisi alueiden vetovoiman vähenemisenä.

– Siksi Varkauden seudun vetovoiman lisääminen ja mm. aluesairaalamme palvelujen turvaaminen on yhteinen tehtävämme. Kansainvälinen energiateollisuutemme ei siirry maakuntakeskukseen eikä välttämättä Espooseen, vaan maailmalla oleviin toimipisteisiin. Tästä syystä jatkossakin Varkaudessa säilytetään mahdollisimman monipuolinen koulutustarjonta, mikä myös osin kohdistuu vientiteollisuuden työvoiman ydintarpeisiin. Tähän tarvitaan sopivaa asuntotarjontaa, kulttuuria, liikuntaa ja työllistymistä.

Nenänmaalaus

Rajamäen mukaan Warkauden kampuksella on mahdollista monipuolistaa opetusta oppilaitosten keskinäisellä yhteistyöllä. Hänen mielestään lukiosta lähtien tarvitaan tiiviimpää elämää, sillä opiskelu ei ole mitään ilman hyvää porukkaa ja kavereita sekä yhteistä viihtymistä. Ja joskus myös puhuttavaa tekemistä kaipaavaa.

– Walter Ahlströmin perintö on synnyttänyt monikansallisen teollisen keskuksen, ja on tärkeätä että WAIO (Walter Ahlströmin insinööriopiskelijat ry) kantaa toiminnassaan ja nimessään arvokasta työtä, hän totesi ja uskaltautui opiskelijoiden edessä kertomaan seuraavan tapahtuman.

– Nuorena meitä häiritsi, että kaupunki oli  niin korostuneesti yhden firman, Ahlströmin. Se herätti myös halua osoittaa vastarintaa tehtaan patruunahengelle. Eräänä Vappuna kaupunki kuohahti pyhäinhäväistyksestä; Walter Ahlströmin patsaan nenä oli maalattu punaiseksi. En se ollut minä, mutta en paljasta nytkään, kuka. Opiskelukaveruus kestää, sanoi Rajamäki toivottaen menestystä opinnoissa ja tulevaisuuden energiaosaajina.

– Valloittakaa maailma, mutta muistakaa Warkaus ja antakaa myös väriä meidän arkeemme, hän kannusti.

Jätä kommentti