Varkaudessa on Pohjois-Savon kasvuhakuisimmat yritykset

Spread the love

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.

Kevään 2018 pk-yritysbarometri perustuu 4 800 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Kevään 2018 seuturaportista ilmenee, että Varkauden seudun yrityksissä on selkeästi positiivisimmat investointiodotukset muuhun Pohjois-Savoon verrattuna, ja jopa koko maan tulokseen verrattuna. Koko maan saldoluku on 4, kun Varkaudessa se on 1. Varkautelaiset yritykset ovat maakunnan kasvuhakuisimpia: ulkopuolista rahoitusta haetaan erityisesti yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja kehittämiseen. Varkautelaiset yritykset kokevat kehittämisen esteeksi ennen kaikkea yleisen suhdannetilanteen sekä kysynnän riittämättömyyden ja epävakaisuuden.

Yritykset panostavat henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uutta työvoimaa haetaan koulutussopimusten tai työkokeilujen kautta.

Jätä kommentti