Leppävirran Osuuspankki lahjoittaa nuoriso- ja vanhustyöhön

Spread the love

Leppävirran Osuuspankki on hallituksen kokouksessaan 14.12.2017 päättänyt lahjoittaa 20 000 euroa Leppävirran kunnalle käytettäväksi nuoriso- ja vanhustyöhön. Lahjoittaja haluaa suunnata varat puoliksi molemmille ryhmille. Nuorison osalta varat kohdennetaan ohjatun vapaa-ajan vieton ulkopuolella olevien ryhmien aktivointiin. Vanhusten osalta varat kohdennetaan virikkeellisten kulttuuripalvelujen tarjoamiseen laitos- ja kotihoidossa oleville.

 Avustusta haetaan sähköisellä  lomakkeella joka tulee Leppävirran kunnan sivuille 13.2.2018. Suora linkki lomakkeeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/E14F59CE49692709.par

Niille, joille sähköinen haku ei ole mahdollista: lomaketta voi noutaa tulostettuna kunnantalon neuvonnasta ja kirjaston asiakaspalvelusta. Avustuksen hakijana voi toimia yksityishenkilö, yhdistys tai muu kolmannen sektorin toimija tai yritys. 

Leppävirran kunta arvostaa erityisesti Leppävirran Osuuspankin osoittamaa yhteiskuntavastuuta ja panostusta kuntalaisten hyvinvointiin. Kohderyhmien valinnat osoittavat punnittua harkintaa ja vahvaa näkemystä siitä, millä ryhmillä on tarvetta erityiseen tukeen ja lisäpanostukseen. Nyt haettavissa oleva määräraha täydentää hienosti Leppävirran kunnan omaa panostusta erilaisten kansalaistoimintojen tukemiseen avustuksilla. Lisätietoja muista avustuksista: http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimen-hallinto/avustukset

Hakuaika: 15.2.- 15.3.2018. Hakuaika päättyy 15.3.2018 klo 15.00. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään.

Jätä kommentti