Sairaalahankkeen ”peruspilarit” pitkälti valmiina

Spread the love

Varkauden kaupungilla on edessään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä todella paljon investointeja, joista tiedossa olevista ylivoimaisesti mittavin on uusi sairaala. Sairaalahankkeesta pidetyn infotilaisuuden yhteydessä kaupunginjohtaja Hannu Tsupari totesi lopullisen investointipäätöksen menevän kuluvan vuoden loppuun ja hän myös tähdensi, että kaupungin tulevia investointeja pyritään toteuttamaan järkevästi ja kantokyvyn mukaisesti. Kaupunginjohtajan mukaan kaikkiaan Varkauden näkymät ovat lohdulliset ja hyvät – pitkästä aikaa.

Kaupunginjohtaja nosti esille puheenvuorossaan muun muassa kaupungin hankintastrategian, jossa keskeisellä sijalla on paikallisten yritysten huomioon ottaminen kaupungin hankinnoissa. Hänen mielestään sairaalahankkeen yhteydessä paikallisilla yrityksillä on verkottumisen paikka ja kannattaisi miettiä, jotta pitäisikö muodostaa ryhmittymä ja osallistua tarjouskilpailuun isommalla porukalla.

Miksi Varkauteen tarvitaan sairaala – asiaa selvitti sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto, jonka äänihaastattelu tällä verkkosivulla.

Torstaina 8.2. pidetty tilaisuus oli markkinavuoropuhelu, jossa mukana oli hankkeessa mukana olevia toimijoita. Hankkeen edetessä vuoropuhelutilaisuuksia on tarkoitus järjestää lisää ja saada palautetta. Nyt pidettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu mm. maanrakennus-, rakennus-, LVI-, automaatio- ja sähköurakoitsijoita sekä edellä mainittujen suunnittelualojen edustajia kuten myös kiinteistöpalvelu-, puhtaanapito-, vartiointi- ja ruokapalvelualan yritysten edustajia.

Kiinteistöpäällikkö Jukka Koskinen totesi, että markkinavuoropuhelua tullaan käymään eri toimijoiden kanssa aktiivisesti. (Klikkaa kuvaa suuremmaksi.)

Navitas Kehitys Oy:n kiinteistöpäällikkö Jukka Koskisen mukaan hanke on vaatinut paljon pohjatyötä ja päätöksiä. Nyt hankkeen ”peruspilarit” alkavat pitkälti olla valmiina – poliittisten ja maakunnallisten päätösten osalta hanke on hyvässä tilassa. Seuraava isompi vaihe on maaliskuun kaupunginhallitus. Sairaalan arvioitu valmistumisajankohta on vuosien 2020-2021 vaihteen seutuvilla.

Uuden sairaalan tehokkaat toiminnalliset neliöt ovat 11.350, joka tarkoittaa 30 prosenttia pienempää tilakokonaisuutta nykyiseen verrattuna. Hanketta on lähdetty viemään eteenpäin toiminnan näkökulmasta ja tilaohjelmaa tarkennettaessa käydään hyvin tarkkaan läpi yksiköiden ja osastojen tilatarve.

Uuden sairaalan osalta kyseessä on elinkaarihanke eli kiinteistöleasing – hankemalli, jossa kaupunki solmii yhden sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajan vastuulle jää uusien toimitilojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito 20 vuoden ajan – kaupunki ikään kuin ulkoistaa kiinteistön ylläpitoon liittyvät riskit palveluntuottajalle.

Inspira Oy:n Riku Tolvanen selvitti hankemallin sisältöä ja kertoi, että Suomessa on tehty vastaavanlaisia hankkeita elinkaarimallilla kuntien ja kaupunkien toimitilainvestointien toteutuksessa. Hankemallin sisällöt ja sopimusehdot ovat vakioituneet. Tolvasen mukaan myös Varkauden sairaalahanketta on hyvät edellytykset viedä eteenpäin.

Julkista hankintalakia ja Varkauden kaupungin hankintastrategiaa avasi sairaalahankkeen osalta Asianajotoimisto Krogerus Oy:n Simo Autio, jonka mukaan hankintalaki asettaa tiettyjä rajoitteita paikallisten yritysten huomioimisessa kaupungin hankinnoissa. Esimerkiksi poissuljettuna asiana on suora alihankintojen ohjaaminen paikallisille yrityksille. Käytännössä se tarkoittaisi, että näin toimittaessa kyseessä olisi kielletty suorahankinta. Simo Autio toisaalta nosti esille, että hankinnoista on mahdollisuus tiedottaa hyvin, järjestää markkinavuoropuheluja, eri tavoin tukea paikallisten toimijoiden hankinta- ja tarjousosaamista sekä verkostoitumismahdollisuuksien luominen suurten valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden välille.

Jätä kommentti