Savon ammattiopisto kasvattaa Savilahden kampuksen vetovoimaa

Spread the love

Savon ammattiopiston uusi ja moderni oppimisympäristö rakentuu Kuopion Savilahteen, kolmen koulutusasteen kampukselle – haussa parhaat tekijät Suomen moderneimman toisen asteen ammatillisen koulutuksen ympäristön rakentamiseen.

Savon koulutuskuntayhtymässä on tehty strateginen päätös sijoittua Savilahteen. Moderneilla tilaratkaisuilla etsitään mahdollisuuksia tarkastella erilaisia omistusratkaisuja, tilojen käytön joustavuutta ja huomioidaan reformin tuomat muutokset.

Kansallisesti merkittävä rakennushanke

Savilahteen toteutetaan kokonaan uusi, moderni, turvallinen ja terveellinen kampus, joka koostuu noin 30 000 neliön alasta ja kilpailutus on kansallisesti merkittävä. Kilpailutuksen tulosten selvittyä urakoitsijan valinnan suorittaa kesäkuussa kokoontuva hallitus.

Kaavoituksen odotetaan valmistuvan kevään 2019 aikana, kaupunki esirakentaa tontin ja tuo sinne kunnallistekniikan. Kampuksen rakentaminen alkaa tontin pohjatöiden valmistuttua loppukesästä 2019. Tämä määrittää myös Savon ammattiopiston siirtymisen aikataulun Savilahteen. Ensimmäiset toiminnot uudella kampuksella arvioidaan alkavan vuoden 2021 alkupuolella. Koulutusalojen siirtymisen järjestys määrittyy kevään aikana tehtävän suunnitteluprosessin aikana.

Savilahteen rakentuva kampus tavoittelee Joutsenmerkkiä

Joutsenmerkillä haetaan laatua, ympäristön huomioimista, turvallisuutta ja terveellisyyttä.

– Haluamme olla niin henkilöstölle kuin opiskelijoille vetovoimainen sekä terveelliset työ- ja opiskelutilat tarjoava koulutuskuntayhtymä. Samalla kun olemme edelläkävijä tiloissa, niin rakennuttamisen kautta mahdollistuu tärkeän osaamisen saaminen myös rakentajille tämän laatutason rakentamisesta Pohjois-Savossa, Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo.

Henkilöstö ja opiskelijat mukana suunnittelussa

Uusien tilojen suunnittelu on käynnissä.

– Keskeistä on henkilöstön osallisuus suunnittelussa, jotta niiden käytettävyys ja monimuotoisuus yhdistyvät tehokkaalla tavalla eri koulutusalojen alakohtaisiin tarpeisiin. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja kokemusten saaminen on tärkeää tulevaisuuden oppimisympäristöjen tekemisessä, sanoo Helve. Kun näkemykset yhdistetään kansallisesti ja kansainvälisesti saatuihin kokemuksiin uusista oppimisympäristöistä ja ne toteutetaan kilpailun kautta tulevien urakoitsijoiden osaamisen kanssa, luvassa ovat tilaratkaisut, jotka kantavat vuosikymmeniä eteenpäin.

Sakky tuo Savilahteen lisää säpinää

Savon ammattipoisto tuo Savilahteen merkittävän lisäyksen jo olemassa olevaan toimintaan. Yli 3 000 opiskelijaa ja yli 500 työntekijää lisäävät kolmen koulutusasteen kampuksen vetovoimaa ja työelämän tarvitsemien ammattilaisten kouluttamista tiivistyvässä yhteistyössä työelämätarpeet huomioiden.

– Odotan toimitilojen ja niiden ympäristön rakentamisen tuovan alueelle lisää tapahtumia ja positiivista vireyttä, toteaa Helve. Savilahden rakentamisen nykytilanteesta ja etenemisestä pidettiin Kuopiossa toimivalle henkilöstölle tiedotustilaisuus keskiviikkona 7.2.

Jätä kommentti