Varkauden kaupunki tiedottaa:

Spread the love
Kuvituskuva: Vesa Moilanen (Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Työtaistelutoimenpiteiden eli ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä ovat nyt kaikkien Varkauden kaupungilla toimivien ammattijärjestöjen jäsenet.

Työtaistelutoimenpiteillä ei ole merkittäviä vaikutuksia Varkauden kaupungin palvelutuotantoon. Joissain tilanteissa voidaan joutua mitoituksia muuttamaan tai palvelutarjontaa rajoittamaan (supistetut aukiolot jne.).

Yleisesti ottaen kaupungin yksiköissä on työvuorot suunniteltu jo ennen työtaistelua, eikä niitä näin ollen ole tarvetta jatkaa tai vaihdella. Mahdollisissa työntekijän poissaolotilanteissa, käytetään palvelualueiden omia varahenkilöitä tai ulkopuolisia sijaisia.

Vuosilomien myöntämistä työtaistelun aikana työnantaja harkitsee tarkoin, jotta lakisääteinen henkilöstömitoitus yksiköissä voidaan taata.

Ylityöhön tai vuoronvaihtoon määrääminen on viimeinen keino. Sitä ennen selvitämme mahdollisuudet hoitaa palvelut esim. viranhaltijoiden toimesta, tarjoamalla lisätyötä osa-aikaisille, ostopalveluilla, henkilöstösiirroilla jne.

Työtaistelutoimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia seurataan tarkasti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut:
Työtaistelulla ei tällä hetkellä ole vaikutusta palvelutuotantoon. Äkillisiin poissaoloihin on varauduttu eikä potilasturvallisuus vaarannu.

Kotihoidon ja sairaalan osastojen toiminta on turvattu. Psykiatrian osastolla vahvuudet vuoroissa hyvät. Päivystyksessä ja terveyskeskuksessa toiminnat jatkuvat ennallaan. Erikoissairaanhoidon osalta vuoronvaihtokielto ei aiheuta ongelmia.

Opetus:
Ei vaikutusta palvelutuotantoon.

Varhaiskasvatus:
Ei vaikutusta palvelutuotantoon.
Äkillisen työntekijän poissaolon kohdalla voidaan yhdistää lapsiryhmiä tai lainata työntekijää yksikön toisesta ryhmästä suhdeluvun (tietty määrä lapsia per aikuinen) mukaisesti.

Tekninen toimiala:
Ei vaikutusta palvelutuotantoon.

Tukipalvelut:
Äkillisesti ilmenneitä poissaoloja on pystytty hoitamaan sijaisilla ja tarvittaessa käytetään ostopalveluja.

Ensisijaisesti turvataan sairaalan, palveluasumisen ja Taulumäen päiväkodin palvelut. Muutoin varaudutaan muuttamalla ruokalistaa yksinkertaisemmaksi ja siivouksessa otetaan tarvittaessa käyttöön minimityöt.

Liikunta- ja vapaa-aika:
Ilman äkillisiä sairaustapauksia, palvelutuotanto säilyy nykyisellä tasolla. Muutoin mahdollisuus hetkellisiin liikuntapaikkojen sulkemisiin (uimahalli, liikuntatalo, Kämäri). Tarvittaessa lisätään aliurakoitsijoiden käyttöä.

Jätä kommentti