Teolliset symbioosit Pohjois-Savossa koulutustilaisuudet käynnistyvät

Spread the love

Motivan hallinnoima Teolliset Symbioosit (Finnish Industrial Symbiosis System) -toimintamalli on nyt Pohjois-Savossa. Siinä pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ensimmäiset teollisen symbioosin koulutus- ja työpajapäivät ovat tulossa Varkauteen 21.2.2018 teemalla ”Sivuvirroista lannoitebisnestä” ja Kuopioon 14.3.2018 teemalla ”Pohjois-Savon rakentamisen kiertotalouspäivä  – rakennustyömaan jätehuollon kehittäminen Kuopiossa”. Varkauden info- ja työpajapäivässä keskitytään puupohjaisiin ja ravinnerikkaisiin sivuvirtoihin. Kuopion koulutuspäivässä opastetaan ja annetaan hyviä vinkkejä rakentamisen hukkavirtojen parempaan hyödyntämiseen sekä etsitään keinoja toteuttaa rakennusjätteiden lajittelua ja hyödyntämistä.

Koulutuspäivät ovat osallistujille maksullisia, sisältäen koulutuksen sekä lyhyen työpajan toteutuksen. Työpajoissa käydään läpi yritysten sivu- ja jätevirrat sekä tarjonnan että vastaanoton näkökulmasta (materiaalit, tilat, konekapasiteetti, kuljetuskapasiteetti, osaaminen, lämpö, energia). Työpajojen jälkeen asiantuntijat etsivät yrityksen sivuvirroille ja/tai jätevirroille mahdollisia uusia hyödyntäjiä, uusia käyttömuotoja ja uusia innovaatioita tuotekehityksen puolelle. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa materiaalien jalostusarvoa ja aikaansaada uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.

Navitas Kehitys Oy on yhteistyössä Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n, Savonia – Ammattikorkeakoulun, Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n sekä Kuopion kaupungin kanssa käynnistänyt ”Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli – Y analyysi Pohjois-Savo” -kehittämishankkeen. Hankkeen toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2017–31.5.2019 ja hanketta rahoittaa edellä mainittujen toteuttajien lisäksi ELY-keskus (EAKR).

Jätä kommentti