Waltterin koulun juhla tähdensi sivistystä ja kulttuuria

Spread the love

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Valtteri vietti nimipäiväänsä maanantaina 29.1. ja samana päivänä Varkaudessa vihittiin käyttöönsä viime syksynä valmistunut Waltterin koulu – esikoululaisista ysiluokkalaisiin ulottuva nykyaikainen, yhtenäinen peruskoulu. Koulussa on yli 900 oppilasta, 110 aikuista ja viisi koulurakennusta. Koulukokonaisuuden välittömässä läheisyydessä ovat liikuntatalo ja Keskusurheilukenttä. Näiden lisäksi samaan kortteliin koulukokonaisuuden kanssa on suunnitteilla Nuortentalo. Näin ollen lapsille ja nuorille on kyseessä yhtenäinen ja monipuolinen palvelualue Kuoppakankaalla.

Sivistyksen ja kulttuurin merkitys yhteiskunnallisen kehityksen pohjana olivat  vahvasti esillä päivän puheenvuoroissa. Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen nostikin esiin, että sivistyksen keinoilla ja hyvällä kouluelämällä voidaan lisätä oppilaiden ja opettajien onnellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita.

– Niillä voidaan saada aktivoitua ihmisiä etsimään elämässään uusia kokemuksia ja pitämään mielensä virkeänä, ottamaan toiset huomioon ja saamaan aikaan positiivista elämänhallintaa. Hyvä koulutus ja hyvät perustiedot ovat edellytys demokratialle, osaamiselle sekä sivistyksen ja kulttuurin viljelylle. Kunnollisen peruskoulutuksen avulla pystytään poimimaan lahjakkuusreservit yhteiseen ja kansainväliseen käyttöön, sanoi Korhonen mutta hän myös muistutti, että kaikki kehitys maamme sisällä ei ole pelkästään myönteistä.

– Meillä ei ole varaa pudottaa ketään kelkankyydistä, koska tällä hetkellä on n. 15.000 täysin yhteiskunnan ulkopuolella olevaa 15-29-vuotiasta henkilöä. Joka vuosi ikäluokastaan tuhatkunta nuorta katoaa jonnekin, mistä heitä ei tavoiteta. Tämä on vakava haaste kaikille aikuisille.

– Sosiaalinen tukiverkko ja toistemme kannattaminen vaikeuksien yli takaa, että kaikki ainakin periaatteessa ovat samalla viivalla arjen elämänrakentamisessa. Kannustava ja toiset huomioiva oppimisympäristö on moderneitakin tiloja tärkeämpää – että pidetään toisistamme huolta.

Maakuntajohtaja Korhosen mielestä sivistyksen merkitys on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

– Erilaiset disinformaatiot, valemediat ja katteeton populismi ovat vallanneet viestinnällisen ilmatilan. Vaatii erittäin laajaa sivistystä ja rohkeutta puolustaa ihmisoikeuksia, tiedettä ja arvoja, sanoi Korhonen ja jatkoi, että maakunnan kannalta eri koulutusasteiden monipuolisella koulutustarjonnalla on hyvin positiivinen merkitys veto- ja pitovoimatekijöinä.

– Varkauden vahvuuksissa menestyksen tukipilareina ovat panostukset koulutukseen, elinkeinoelämään ja viihtyvyyteen. Varkaus on lähtenyt taloudelliseen nousuun ja osaajista alkaa olla pulaa. Varkaudessa onkin erityinen tarve säilyttää mahdollisen monipuolinen koulutustarjonta kohdistuen alueen vientiteollisuuden työvoimatarpeen ytimeen, maakuntajohtaja Marko Korhonen totesi.

Rehtori Paavo Tervonen totesi, että Waltterin koululla on monia vahvuuksia. Yksi niistä on tänä vuonna 40 vuotta täyttävät koulun musiikkiluokat. (Klikkaa kuva suuremmaksi.)

Oppilaat toivat juhlatunteen

Waltterin koulun rehtori Paavo Tervonen sanoi Varkauden kaupungin päättäjien olleen jo vuonna 1997 tulevaisuudentekijöitä perustaessaan maamme ensimmäisiin kuuluvan yhtenäisen peruskoulun Varkauteen. Tervosen mukaan uudessa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on asetettu erittäin kovat tavoitteet opetukselle ja koulutukselle – tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

– Tavoitteena on kasvattaa yhteiskuntakelpoisia nuoria, antaa heille tarvittavat tiedot ja taidot selviytyä jatko-opintoihin toiselle asteelle ja myös koko elämään. Koulumme visiona on ”Yhdessä kasvaen ja oppien”. Jokaista nuorta kohdellaan yksilönä ja kullekin laaditaan tarvittaessa omat opiskelun ja kasvun henkilökohtaiset tavoitteet – oma ja yksilöllinen opinpolku. Meidän tulee aina olla ihminen ihmiselle, sanoi rehtori Paavo Tervonen, jonka mukaan uusituissa koulutiloissa on ollut innostavaa työskennellä. Hänen mielestään Waltterin koulun myötä Varkaus on saanut lisää yhden markkinointikohteen sivistyksen sektorilla nimenomaan lapsiperheille.

Varkauden kaupungin tervehdyksessä kaupunginjohtaja Hannu Tsupari puhui muun muassa käyttäytymisenongelmista, jotka ovat hankaloittamassa kouluyhteisöissä oppilaiden oppimista ja opettajien työtyytyväisyyttä. Hän myös nosti esiin KivaKoulu-toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta ryhmän merkityksestä koulukiusaamisessa ja sen lopettamisessa.

– Tavoitteena on vaikuttaa oppilaisiin niin, että he kiusaajankannustamisen sijaan he asettautuisivat tukemaan kiusattua ja osoittaisivat, etteivät hyväksy kiusaamista. Tähän liittyy myös valtakunnallinen koulurauhatyö ja sen teema ”Oikeus olla ja unelmoida”.

Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pia Hedman mainitsi yhden suuren yläkoulun herättäneen monenlaisia tunteita. Monet ovat nähneet suuren koulukokonaisuuden uhkana ja riskinä, toiset suurena mahdollisuutena.

– Suurimpana haasteena on suuri oppilasmäärä ja sen hallinta. Nämä haasteet ovat voitettavissa, kun ne osataan nimetä ja niiden välttämiseksi ja voittamiseksi osataan ja halutaan panostaa. Mahdollisuuksina uusi, suurempi ja keskitetty koulukokonaisuus tuo mukanaan uuden opetussuunnitelman, paremmat opetusmahdollisuudet ja paremmat mahdollisuudet muun muassa valinnaisaineiden järjestämiseen.

Waltterin koulun vihkiäisjuhlan ohjelma oli upeaa nautittavaa. Oli Eerika Nissilän taiturimaista pianonsoittoa, 0-2-luokkalaisten Kalakukkojuna-esitys Esa Pakarisen Lentävä Kalakukko-musiikin tahdissa savolaissutkauksineen, ajatuksia uudesta koulusta tuotiin julki oppilaskunnan paneelissa, johon kutsuttiin mukaan rehtori Paavo Tervonen. Wham-tanssiryhmä esitti vauhdikkaan numeron, ”Kukkuva lammas Kurikasta” oli 3-4-luokkien musiikkikuoron esitys, huilutrio Alisa Kosunen, Aino Maija Markkanen ja Lilian Widgren soitti Niin kauan minä tramppaan ja koulun 9M-luokka toi musiikillisen kuorotervehdyksen Waltterin koulun arjesta. Juhlaohjelmaan sisältyi myös Waltterin koulun taideteosten esittelyvideot – taideteosten tekijöinä Jarkko Liutu ja Taru Mäntynen.

Ennen juhlatilaisuuden päätökseksi yhteisesti kajautettua Savolaisen laulu, koulurakennuksen näyttämö täyttyikin koulun henkilökunnasta tuomaan säveltervehdyksensä. Siinä oli upeaa Yhdessä-henkeä.

Jätä kommentti