Haussa nopeita kokeiluja Pohjois-Savoon

Spread the love

KierRe-hanke hakee nopeita ja ketteriä kiertotalouden kokeiluja toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä kannustetaan osallistumaan rohkeasti, sillä parhaat kokeiluideat pyritään toteuttamaan jokaisella paikkakunnalla.

Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi

– kaupunkien asukkaiden, taloyhtiön, yhdistysten, yritysten tai muiden toimijoiden energiankulutuksen vähentämiseen,
– uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseen alueella,
– autoilun tarpeen tai fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen,
– ruokahävikin tai ruoasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
– alueen vetovoiman, ilmastoystävällisen ja resurssiviisaan liiketoiminnan lisäämiseen, esimerkkinä uudenlaiset – jakamispalvelut tai sovellukset,
– kierrätyksen ja jätteiden lajittelun edistämiseen tai
– resurssiviisauden ja kiertotalouden toteutumisen edistämiseen muulla tavoin Pohjois-Savossa.

Nopeat kokeilut ovat nimensä mukaisesti nopeita kokeiluita: tuotetta, palveluaihiota tai toimintamallia kokeillaan käyttäjien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, aidossa käyttöympäristössä. Nopeissa kokeiluissa saadaan tuloksia jonkin idean käytännöntoteutuksesta ja soveltuvuudesta erilaiseen ympäristöön. Kokeilu tuo kehittämisidean konkretian tasolle ja oikeaan käyttöympäristöön, jolloin saadaan käsitystä idean toimivuudesta. Kokeilut tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Nopeissa kokeiluissa korostuu yhteiskehittäminen ja osallisuus. Esimerkkejä toteutetuista nopeista kokeiluista löytyy esimerkiksi Fiksun Kalasatama -hankkeesta.

Kokeiluihin on varattu rahaa yhteensä 54 000 € Pohjois-Savossa. Kokeiluja kilpailutetaan toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Jokaisella paikkakunnalla varaudutaan enintään kahden kokeilun läpiviemiseen. Yhtä kokeilua rahoitetaan enimmillään 9000 €.

Ehdotuksia ja tarjouksia voi jättää HankintaSammon kautta 25.2.2018 saakka. Aikaa kokeilun toteuttamiseen on lokakuun 2018 loppuun saakka.

Tarkemmat tarjouskilpailuohjeet: www.hankintasampo.fi ja www.kierre.info

Jätä kommentti