Osallisuuden ja moninaisuuden edistäminen keskeisessä roolissa Kotiseutuliitossa

Spread the love

Espoolainen koulutuskuntayhtymän johtaja Sampo Suihko valittiin Suomen suurimman kulttuurialan kansalaisjärjestön hallituksen varapuheenjohtajaksi. Suomen Kotiseutuliiton hallitus päätti valinnasta kokouksessaan 22. tammikuuta. Suihko on ollut Kotiseutuliiton hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian johtaja Sampo Suihko on aiemmin toiminut muun muassa Espoon sivistystoimen johtajana ja kehittämisjohtajana. Kotiseutuliiton toimintaan Suihko tuokin näkemystä suuren kaupungin kotiseututyöstä. Suihko on myös liiton Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus -jaoston puheenjohtaja. Jaosto seuraa aiheesta käytävää keskustelua ja yhteiskunnallista kehitystä sekä toimii yhdyssiteenä erilaisten toimijakenttien välillä.

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajana toimii Kirsi Moisander Leppävirralta. Suihkon lisäksi hallituksen jäseniä ovat sosionomi Jorma Hämäläinen Tuusulasta, historioitsija Pia Puntanen Mikkelistä, kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus Kokkolasta, filosofian maisteri Tuula Salo Helsingistä ja filosofian maisteri Kristiina Syrjäsuo Turusta. Valtuuston ja samalla liiton puheenjohtajana toimii professori Janne Vilkuna Orimattilasta ja varapuheenjohtajina väitöskirjatutkija Teppo Ylitalo Seinäjoelta ja kasvatustieteiden tohtori, rehtori Irja-Kaisa Lakkala Sodankylästä.


Osallisuus, moninaisuus ja kulttuuriperintö


Kotiseutuliiton toiminnassa on vuonna 2018 keskeistä kulttuurinen monimuotoisuus ja osallisuuden vahvistaminen. Liiton toiminnan päälinjoihin kuuluvaa monimuotoisuusteemaa käsitellään muun muassa huhtikuussa Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaarissa Helsingissä ja elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Lappeenrannassa.

Kotiseutu ja siellä syntyvä kotiseututyö kaikessa moninaisuudessaan yhdistää erilaisia ihmisiä. Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa tahansa, on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu. Kotiseututyö kiinnittää tuohon seutuun ja opettaa arvostamaan aluetta.

Lisäksi Kotiseutuliitto tarkastelee, tukee ja tuo esille kotiseututyötä etenkin osallisuuden ja lähidemokratian näkökulmasta. Liitto korostaa kansalaisosallisuutta myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaan. Hyvä kansalainen yhteisöineen on aktiivinen toimija oman elämänsä ja lähiympäristönsä kehittämisessä.

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä kulttuuriperinnön teemavuotta. Suomessa pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Teemavuosi näkyy myös Kotiseutuliiton toiminnassa: kulttuuriperinnön merkitystä tuodaan esille etenkin viestinnässä ja tapahtumissa.

Jätä kommentti