Savon ammatti- ja aikuisopiston nimi muuttui – myös organisaatio uudistui

Spread the love

Nimi lyheni muotoon Savon ammattiopisto – domain entinen

Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämän Savon ammatti- ja aikuisopiston nimi on lyhentynyt muotoon Savon ammattiopisto. Uusi nimi otettiin käyttöön 1.1.2018 alkaen.

– Kuntayhtymän domainia www.sakky.fi ei vaihdeta nimiuudistuksen yhteydessä. Oppilaitoksessamme on nimiuudistuksen lisäksi käynnissä brändiuudistus, jonka yhteydessä uudistamme oppilaitoksen viestintämateriaalit, kertoo Savon koulutuskuntayhtymän myynti- ja markkinointipalvelupäällikkö Eero Väätäinen.  

Savon koulutuskuntayhtymä uudistaa organisaatiotaan

Savon koulutuskuntayhtymä on uudistanut organisaatiotaan 1.1.2018 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on vastata koulutusreformin ja valtion rahoituksen leikkausten tuomiin vaatimuksiin.

– Nykyiset koulutuspalvelut ja työelämäpalvelut yhdistettiin monipuolisiksi osaamispooleiksi. Niiden avulla pystytään vastaamaan nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden sekä työnantajien monipuolisin tarpeisiin nykyistä laajemmin ja hyödyntämään tehokkaasti käytettävissä olevaa monipuolista välineistöä ja tiloja, kertoo kuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Uudistuksen avulla lisätään henkilöstön kokonaisvaltaista hyödyntämistä muuttuvassa tilanteessa, tehostetaan resurssien (tilat, laitteet, materiaalit) käyttöä, lisätään työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää, parannetaan johtamisjärjestelmää ja tehostetaan henkilöstön koulutusta sekä edistetään työhyvinvointia. Varkauden lukiotoiminta tulee säilymään nykyisen kaltaisena.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden 2018 alusta. Reformi toi muutoksia ja uudistuksia opiskelijoille, työelämälle ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille.

– Vuoden alusta lukien toisen asteen ammatillisiin opintoihin liittyvä joustavuus lisääntyi entisestään. Opiskelijalle tämä näyttäytyy aiempaa toimivimpina yksilöllisinä opintopolkuina. Opiskelijoiden aiempi osaaminen huomioidaan entistä tehokkaammin. Opinnot on mahdollista suorittaa nopeammin, Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo. 

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten rahoitus on aiemmin perustunut läsnäoloon, mutta reformi muuttaa mittaristoa.

– Oppilaitoksemme on oltava houkutteleva myös jatkossakin, jotta saamme tarvittavan määrän opiskelijoita. Samalla keskiöön nousevat suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrät, keskeyttämis- ja työllistymisprosentit. Savon koulutuskuntayhtymässä keskeyttämisprosentit ovat hyvin alhaiset. Useat mittarit osoittavat, että tuloksellisuuspuoli on hyvin hallussa, Helve toteaa.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy

Työpaikalla tapahtuva oppiminen pitää sisällään erilaisia oppimisympäristöjä, asiakastöitä ja oppilaitosten omia työelämänkaltaisia oppimisympäristöjä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin myötä työelämäyhteistyö korostuu, työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy ja pelisäännöt työelämän kanssa selkiytyvät. Valinnaisuus opinnoissa kasvaa ja uudistus mahdollistaa aiempaa nopeamman reagoinnin työelämän tarpeisiin.

Savon koulutuskuntayhtymällä on pitkä historia työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

– Useilla koulutusaloillamme työpaikoilla tapahtuva oppiminen on ollut keskiössä jo pitkään. Uudistuksiin liittyen kuntayhtymässä ollaan myös perustamassa työelämäfoorumeja kehittämään yhteistyötä koulutuksenjärjestäjän ja elinkeinoelämän välillä, Helve kertoo.

Savon koulutuskuntayhtymä

Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen, monialainen ja eri koulutusmuodot sisältävä nuorten ja aikuisten koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Se ylläpitää tällä hetkellä Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota.

Jätä kommentti