Kari Rajamäki: Seudullinen ääni tarpeen vetovoimatekijänä

Spread the love

Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki avasi kaupunginvaltuuston juhlaistunnon torstaina 14.12.2017 nostaen esille mm. lasten ja perheiden hyvinvoinnin sekä arjen turvallisuuden. Hän puhui seuraavasti:

”Itsenäisyytemme 100 juhlavuoden kunniaksi olemme kokoontuneet tähän kokoukseen ensinnäkin osoittamaan kunnioituksemme itsenäisyytemme puolesta taistelleille ja tätä maata ja kaupunkiamme rakentaneille.

Varkauden kunnallisen itsehallinnon tarve ja synty lähti Ahlströmin ja teollisuuden tarpeesta turvata toimintaedellytykset.

Tehtaan kasvuvuodet toivat itsenäistymishankkeen vahvasti esille. Hanketta ajoi myös Warkauden Lehden ensimmäinen päätoimittaja A. E. Salmelainen. Silloinkin perusteluina oli hallinnon pirstoutuneisuus, lääninraja rikkoi tehtaan toimintakenttää ja Varkauden seutua. Varkaudessa elinkeinorakenne ja tarpeet olivat tyystin toiset kuin maalaiskylissä. Näin kansallisen kriisin ja sisällissodan aikana ei oman yhdyskunnan asioita oltu totuttu hoitamaan yhdessä.

Asenteita kuvaa mm.v.1897 tehtaan ajaman itsenäistymishankkeen käsittely Leppävirran kuntakokouksessa. Kielteisen kannan perusteet olivat, että Varkaudessa miltei kaikki olivat tehtaan – siis toisen palveluksessa ja näin ollen sen ei katsottu muodostavan vapaata ja itsenäistä kuntaa. Teollisuus katsottiin niin epävarmaksi elinkeinoksi, että tehdas voi milloin tahansa lopettaa. Kunta kaatuisi ja köyhät jäisivät jälleen Leppävirran niskoille.

Ahlströmin perustasta syntyneiden globaalien kansainvälisten yritysten toimintaedellytykset ja koko Keski-Savon vetovoiman ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää toimia myös tänään. Alueemme on edelleen pirstoutunut, sen näkyvyys ja äänen kuuluvuus  syntyy vain vahvan seudullisen äänen kautta.

Kansanvallan rinnalla on myös kunnallisen demokratian toimivuus varmistettava. Kuntalaisten suoraan valitsemien valtuutettujen ja luottamusmiesten toimintaedellytykset ovat kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien edellytys. Sen toimivuus takaa kuntalaisten tarpeiden ja tahdon suoran välittymisen kunnalliseen päätöksentekoon. Avoin ja riittävän varhainen valmistelun esittely ja keskustelu valtuustossa on aidon vaikuttamisen lähtökohta. Kaupungin strategia asettaa tavoitteet, joiden mukaan kaupunginhallitus ja hallinto toimii. Valtuuston on tärkeätä myös vaatia toimikunnilta ja työryhmiltä väliraportteja avoimeen keskusteluun. On järjestettävä periaatekeskusteluja eri intressitahojen kanssa ja kokoonnuttava vapaisiin ideointi- ja keskustelutilaisuuksiin.

Varkauden kunnallisen demokratian tilaa on lähestyttävä myös äänestyspassiivisuuden rehellisellä arvioinnilla. Missä määrin Varkaudessa näkyy tutkimuksissa yleisimmin todettu arjen toimeentulovaikeuksissa olevien pienituloisten ja köyhien passiivisuus? Kuuluuko päätöksenteossamme tästä johtuen enemmän äänestäneiden, parempituloisten ääni? Kun päätöksentekomme reagoi vaikeuksissa olevien arjen tarpeisiin, on myös kunnallinen päätöksentekomme  laajemmin kaupunkilaisten silmissä hyväksyttävää.

Tämä juhlakokous viestii yhteistä tahtoamme nostaa lasten ja perheiden hyvinvointi sekä arjen turvallisuus vahvemman työmme kohteeksi. Lastensuojelun kasvavat paineet ja 80-luvun lopun Varkauden teollisuuden hallitsemattoman rakennemuutoksen hinta näkyy tänäänkin arjen kipupisteinä. Hyvä kannustin aloitetulle työllemme on ollut SOS-lapsikylän ja kaupungin käynnistämän Lanupe-hankkeen saama kansallinen tunnustus. Valtiovarainvaliokunnan tämän vuoden budjetissa tämän mallin kehittäminen ja levittäminen nostettiin 0.5 Me:n tuella esimerkiksi. Lapsiperheille on tavoitteena luoda aiempaa kokonaisvaltaisempi tukea antava mallia. Perheenjäsenten tarpeista aidosti lähtevä pitkäkestoinen ja juurisyihin perustuva tuki onkin keskeistä.

Lastensuojelun Keskusliitto palkitsi Varkauden kaupungin syksyllä Finlandia-talolla Vuoden Lastensuojeluteosta!

Minulle on myös mieluista kertoa, että Tradeka Osuuskunnan hallitus päätti myöntää SOS-lapsikylän Varkauden mallille  50 000 euroa yhden täysipäiväisen perhekumppanin palkkaamiseen. Jos rahaa jää yli niin syyslukukaudelle saadaan toinen tuntityösopimuksella.

Olen vakuuttunut, että kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja virkamiesjohto tällä kokouksella korostaa lapsiperheiden tukemisen keskeistä asemaa myös jatkotyössä.”

Jätä kommentti