Elämän jälkiä paperilla 1917 Leppävirran kunnanarkistossa

Spread the love

Vuoden 1917 marraskuussa oli astunut voimaan uusi kunnallislaki ja kunnallinen vaalilaki. Kunnallislautakunta ryhtyi joulukuun kokouksessaan valmistelemaan vuonna 1918 pidettäviä kunnallisvaaleja mutta kaipasi kuitenkin tarkempia tietoja ja lisäohjeita vaalien järjestämisestä, sillä lakeihin ei vielä oltu ehditty tutustua.

Valtuusto teki vuoden viimeisessä kokouksessa päätöksen ryhtyä jakamaan köyhille kansakoulun oppilaille keittoruokaa ja vaateapua. Vuoden 1918 aikana kansakouluilla tehtiinkin päätöksiä keittoruuan jakamisesta lähinnä varattomien perheiden lapsille, osa kouluista ryhtyi jakamaan ruokaa myös pitkämatkalaisille.

Suomen juhlavuoden viimeisessä näyttelyssä joulukuussa on esillä kunnallislautakunnan, kuntakokouksen ja metsälautakunnan pöytäkirjat.

Kokouksessa 29.12.1917 kunnallislautakunta nosti esiin työllistämistöiden järjestämisen työttömille leppävirtalaisille. Keväällä oli Möhköstien levittäminen siirretty tuonnemmaksi, kun tiedossa ei ollut työttömyyttä. Nyt oli tilanne muuttunut ja työt päätettiin saada alkamaan niin pian kuin mahdollista, kun vain työnjohtaja ja valvoja sekä tarvittavat työvälineet on saatu.

Kuntakokouksessa joulukuun lopulla pohdittiin postikuljetuksen uudelleen järjestämistä Warkauden ja Leppävirran välillä. Nykyinen kuljettaja tuli liian kalliiksi ja vuoroja aiottiin vähentää. ”Kuntakokous oli sitä mieltä, että posti ajettaisiin jokapäivä linjalla Warkaus Leppävirta, ottaen huomioon, jotta posti harvemmin ajaen ei kulje yhdellä hevosella paljouden vuoksi, kun vielä tuli ilmi että kuljettajia löytyy 50 pennin kilometrimaksusta jos otetaan useampia ajajia vuoropäiviksi, kun syöttökaurain saalis on huonoa että hevoset voisi paremmin jaksaa.”

Metsälautakunnan kokouksessa päätettiin teetättää kunnalle oma leimakirves metsien leimaamista varten. Keskusteltiin myös, että metsätyönjohtaja kiertää kaikilla kunnan omistamilla tiloilla tutustuakseen niiden metsiin. Sen jälkeen pidetään metsälautakunnan kokous, jossa päätetään hakkaustöiden käyntiinpano kunnan tilojen metsissä.

Näyttely kokonaisuudessaan

Suomen juhlavuoden kunniaksi koottu näyttely koostuu sata vuotta sitten syntyneistä asiakirjoista. Aineisto vaihtuu joka kuukausi ja näyttely kootaan luettavaksi myös kunnan kotiseutumuseon sivulle.

Vitriinissä on esillä alkuperäisen asiakirjan lisäksi myös helppolukuinen versio asiakirjojen tekstistä. Runkona näyttelyssä toimivat kunnallislautakunnan ja valtuuston pöytäkirjat, sekä niihin liittyvä kirjeen-vaihto.

 

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Ohessa Leppävirran kunnan metsälautakunnan kokouksen 10.12.1917 pöytäkirja.

Jätä kommentti