Kuljettajan kokonaisosaaminen keskiössä – kuljettajantutkinto uudistuu

Spread the love

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnissä oleva ajokorttikoulutuksen uudistus tuo muutoksia myös kuljettajantutkinnon sisältöön. Jatkossa tutkinnossa painotetaan aikaisempaa enemmän kokonaisvaltaista osaamista ja riskitilanteiden tunnistamista.

Trafi kehittää kuljettajantutkintoa vastaamaan aikaisempaa paremmin tulevaisuuden liikennehaasteisiin. Uudistuksessa kokeiden sisältöä kehitetään siten, että ne mittaavat entistä paremmin kuljettajan valmiuksia kehittyä turvalliseksi kuljettajaksi.

– Jatkossa tutkinnon on tarkoitus mitata ajokorttia hankkivan kokonaisvaltaista osaamista ja kehittymistä turvallisena kuljettajana entistä paremmin. Huomiota ei siis kiinnitetä enää niinkään suuressa määrin yksittäisiin virheisiin, vaan osaamista arvioidaan kokonaisuutena, kertoo projektia vetävä johtava asiantuntija Tuire Simonen.

Uudistuksen myötä ajamisen riskeihin ja niiden hallintaan kiinnitetään myös aikaisempaa enemmän huomiota sekä teoria- että ajokokeessa.

Tutkintojen rakenne säilyy entisellään. Suoritettavasta ajokorttiluokasta riippuen kuljettajantutkinto muodostuu teoriakokeesta, ajokokeesta ja käsittelykokeesta tai näiden yhdistelmistä.

Muutosten tarkoituksena on antaa entistä paremmat valmiudet kehittyä turvallisena kuljettajana

Merkittävimpiä suunnitteilla olevia muutoksia ovat henkilöauton ajokortin ajokoeajan pidentyminen, jotta koe mittaisi aikaisempaa paremmin kokeen suorittajan selviytymistä erilaisissa liikennetilanteissa, sekä moottoripyörän käsittelykokeiden muutokset, jotta koe vastaisi moottoripyöräilijän kokemia liikennehaasteita entistä tarkemmin. Myös teoriakokeiden sisältöä uudistetaan, kuten myös raskaiden ajoneuvoluokkien käsittelykokeita.

Teoriakokeen kysymyksiä kehitetään kokonaisuutena. Kysymyksistä uusiutuu valtaosa ja mukaan tulee mm. riskienhallintaosaamista mittaavia kysymyksiä ja suoritettavan ajokorttiluokan erityispiirteitä painotetaan aikaisempaa enemmän.

Ajokokeesta saatavan palautteen on tarkoitus jatkossa antaa ajokorttia suorittavalle entistä tarkempi käsitys omasta osaamisestaan sekä erityisesti osaamisen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista.

– Näiden muutosten avulla kokeiden on tarkoitus mitata entistä paremmin kuljettajan kokonaisvaltaista osaamista ja valmistaa häntä liikenteen haasteisiin, summaa Simonen.

Kuljettajantutkinnon uudistus on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa ajokorttikoulutuksen uudistuksen kanssa 1.7.2018, mutta esimerkiksi moottoripyörien käsittelykokeen muutosten on suunniteltu tulevan voimaan jo ajokauden alussa 1.4.2018.

Uudistuksen vaikutuksia tullaan seuraamaan tutkimuksin ja kehittämistarpeisiin reagoidaan aktiivisesti.

Jätä kommentti