Kunnallinen lastensuojeluteko-palkinto SOS-Lapsikylälle ja Varkauden kaupungille

Spread the love

SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin kehittämä toimintamalli lapsiperheiden tukemiseen palkittiin tämän vuoden Kunnallisena lastensuojelutekona Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Finlandia-talolla tiistaina 26.9.2017. Lastensuojelun Keskusliitto järjesti kilpailun yhdessä Huoltaja-säätiön kanssa.
Uusi toimintamalli, eli SOS-kumppanuus, uudistaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän sekä samalla lisää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää korjaavien palveluiden kustannuksia.
Palkintoraadin mukaan kyseessä on laaja kokonaisuus, jossa hyödynnetään monipuolisesti eri resursseja. Toimintamallissa kootaan ehjäksi kokonaisuudeksi erilaiset toimijat ja toimenpiteet suuntautuvat koko väestöön. Raati arvosti erityisesti sitä, että kaupunki on vahvasti sitoutunut toimintaan.

Varkaudessa perhe huomioidaan kokonaisuutena

Toimintamallissa keskeistä on kaikkien perheenjäsenten tarpeiden huomioiminen, ongelmien syiden selvittäminen ja riittävän pitkään jatkuva samanaikainen tuki koko perheelle.
– Malli on muuttanut monen työntekijän tuttua tapaa tehdä työtä ja iso kiitos jaksamisesta kuuluukin Varkauden kaupungin eri toimialojen työntekijöille. Työtä muutoksen eteen on vielä paljon yhdessä tehtävänä, jotta maaliin päästään. Vaikeinta kokonaisuuden kannalta on ehkä se, että toimintamallin vaikuttavuus näkyy vasta usean vuoden päästä. Kaikilla meillä on kuitenkin selvä ja yhteinen näkemys siitä, että olemme täällä lapsia ja perheitä varten. Se auttaa varmasti kaikkia meitä ponnistelemaan muutoksen myllerryksessä, sanoo Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointihankkeen (LaNuPe) resurssikoordinaattori Tiina Mikkonen-Reponen.

Vaikuttavuus ylös, kustannukset alas

SOS-Lapsikylässä tiedetään, että hyvin harvoin perheen ongelmat ratkeavat vain yhtä yksilöä auttamalla.
– Lapsiperhepalvelujen kustannukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta jo vuosikymmenten ajan. Pääasiassa syynä on ollut korjaavien palveluiden suuri tarve sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Uudenlainen tapa toimia mahdollistaa paljon tukea tarvitseville perheille kattavan ja perheen omista tarpeista lähtevän tuen sirpaleisen palvelujärjestelmän sijaan, sanoo SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen.
– SOS-Kumppanuuden hienous perustuu siihen, että samalla kun perheiden hyvinvointi kasvaa, pystymme vähentämään lastensuojelupalvelujen kustannuksia, lisää Palsanen.
Toimintamallista kehitetään parhaillaan maakunnallista versiota koko Pohjois-Savoon. Lisäksi malli on mukana Lapsiperhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE). Malli on palkittu Vuoden 2016 ARVO-tekona ja se on saanut myös kansainvälistä huomiota.
SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa sekä räätälöityä tukea perheille. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa www.sos-childrensvillages.org.

Jätä kommentti