Uusi automääräys tuo helpotuksia valosäädöksiin

Spread the love

Trafin uusi määräys autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista tulee voimaan 28.8.2017. Määräys yksinkertaistaa aikaisempaa sääntelyä, erityisesti helpotuksia tehtiin valojen osalta. Muutoksia tuli myös perävaunujen jarruvaatimuksiin.

Aikaisemmin autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista on säädetty autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa. Nyt norminantovaltuus autojen ja niiden perävaunujen osalta on ajoneuvolain muutoksella siirretty Trafille.

Uuden automääräyksen päätarkoituksena on yksinkertaistaa aikaisempaa sääntelyä poistamalla EU-asetusten kanssa päällekkäinen sääntely ja vanhentuneet säädökset. Määräyksellä mahdollistetaan kansalliset helpotukset ja poikkeukset EU-säädöksiin.

– Erityisesti valaisimien kohdalla teimme muutoksia aikaisempaan. Jatkossa autoon saa asentaa ylimääräisen kaukovalaisimen. Autoharrastajia kiinnostanee, että USAn ja Japanin vaatimustenmukaisten autojen valaisinten hyväksymistä helpotetaan, kertoo erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen.

Raskaiden ajoneuvojen jarruvaatimukset korvataan uudella määräyksellä

Automääräys pitää sisällään myös määräykset paineilmajarruja koskevista vaihtoehtoisista teknisistä vaatimuksista, joista aiemmin on säädetty paineilmajarrulla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (257/2009).

– Ajantasaistamme määräyksen antamisen yhteydessä teknisiä vaatimuksia, mikä vaikuttaa esim. perävaunujen jarruvaatimuksiin. Tässäkin on tarkoituksena antaa kansallisia vaihtoehtoja EU-säädöksille, kertoo erityisasiantuntija Juhani Puurunen.

Määräysten kehittäminen on jatkuva prosessi. Trafi seuraa määräysten toimivuutta ja tulee arvioimaan niiden vaikutuksia säännöllisesti.

Trafin määräys autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista

Jätä kommentti