Ympäristökriteereitä tulisi hyödyntää paremmin julkisissa kuljetus- ja ajoneuvo­hankinnoissa

Spread the love

Ajoneuvojen ja kuljetusten julkisissa hankinnoissa ympäristöarvoja tulisi painottaa nykyistä enemmän. Hankintoja tekevillä kunnilla on halua toiminnan kehittämiseen, mutta vaihtoehtoja ja tietoa puuttuu. Kuljetusten yhdistämisistä ja liikenteen uusista palveluista odotetaan apua myös julkishallinnon ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Trafin tilaamassa tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin, miten vuonna 2012 voimaantullut laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisessa julkisissa hankinnoissa toimii käytännössä. Laki velvoittaa huomiomaan ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöt sekä säännellyt pakokaasupäästöt.

Selvityksen mukaan julkisen sektorin toimijat ovat kiinnostuneita erilaisista tavoista tehostaa logistiikkaa ja ajoneuvojen käyttöä. Etenkin kuljetusten yhdistäminen ja liikkumisen uudet palvelut näyttäisivät lisääntyvän tulevaisuudessa. Lain tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvittaisiin kuitenkin apuja.

Selvityksen mukaan ajoneuvojen typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjä kuvaavaa Euro-päästöluokitusta sovelletaan hankinnoissa, mutta huomattavasti vähemmän asetetaan vaatimuksia energiankulutukselle ja CO2-päästöille. Selvityksen mukaan tämä saattaa johtua tiedon puutteesta.

– Olisikin tärkeää, että kunnissa kuljetus- ja ajoneuvohankintoja tekevillä olisi mahdollisuus perehtyä hankintojen ympäristövaikutuksiin, jotta hankintapyynnöissä olevat vaatimukset tukisivat ympäristölainsäädännön tavoitteita ja kertoisivat aidosti hankinnan ympäristöystävällisyydestä, muistuttaa kehityspäällikkö Mikko Västilä.

Pienemmissä kunnissa myös hankittavien vaihtoehtojen puute voi vaikuttaa siihen, ettei hankintojen ympäristökriteereitä ole mahdollista ottaa huomioon riittävän kattavasti.

Energia- ja ympäristönäkökohtien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – ajoneuvot ja kuljetukset –selvityksen Trafille teki Motiva.

Jätä kommentti