Turvalaitteiden käyttö lisääntynyt

Spread the love

Trafin vetämä tieliikenneturvallisuuden yhteistyöverkosto julkaisee säännöllisesti tietoa valtioneuvoston liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen seurannan tueksi. Liikennekuolemien väheneminen tavoitteiden mukaan näyttää haasteelliselta, mutta esimerkiksi loukkaantumisten väheneminen ja turvalaitteiden käytön lisääntyminen sujuvat suunnitellusti.

Trafin vetämä yhteistyöverkosto aloitti toimintansa vuoden 2016 lopussa ja sen tarkoituksena on seurata periaatepäätöksen toimenpiteitä siinä määriteltyjen mittareiden avulla, arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta ja raportoida kehityksestä. Tämän jatkuvan, Trafin tieliikenteen tilakuvassa tapahtuvan mittariseurannan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö raportoi kootusti vuosittain periaatepäätöksen seurannasta.

Kohtaamisonnettomuudet lisääntyneet

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Sen sijaan loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista ovat vähentyneet rattijuopumusonnettomuudet, raskaan liikenteen onnettomuudet ja mopo-onnettomuudet, kun taas kohtaamisonnettomuudet ovat lisääntyneet.

– Tavoitteiden seurannan ja analysoinnin kannalta on merkittävää, että saamme jatkossa dataa myös vakavasti loukkaantuneista vuosittain, kertoo osastopäällikkö Janne Huhtamäki.

Periaatepäätöksen seurannan mukaan turvalaitteiden käyttö on lisääntynyt 2010-luvulla. Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on tällä hetkellä vuoden 2010 tasolla, samoin ylinopeudella ajamisen yleisyys pääteillä.

– Ylinopeudet olivat ensin lisääntyneet pääteillä seurantajakson aikana, mutta ovat muutamana viime vuotena vähentyneet takaisin suunnilleen vuoden 2010 tasolle, mikä on hyvä kehityssuunta, toteaa erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Tietoa myös automatisoituvan liikenteen haasteisiin

Tieliikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toimien tarkoituksena on edistää norminpurkua ja tukea yhteiskunnan digitalisaatiota ja automatisoituvaa liikennettä.

– Erilaiset autonkuljettajan tukijärjestelmät, kuten kaistalla pysymisen avustin ja automaattinen hätäjarrutus, yleistyvät nopeasti. On arvioitu, että kun noin 20 % autoista on varusteltu toisen automaatiotason järjestelmillä, erityisesti mukautuvalla vakionopeudensäätimellä ja kaistavahdilla, onnettomuudet vähenevät noin 5–10 %, kertoo Huhtamäki.

Trafi on myös ideoimassa yhdessä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa automatisoituvan tieliikenteen turvallisuustiedon luottamusverkostoa, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset turvallisen ja luotettavan automaattiliikenteen kehittymiselle. Verkoston tarkoituksena on kehittää ajoneuvoissa syntyvän liikenneturvallisuuden kannalta olennaisen tiedon jakamista siten, että siitä olisi mahdollisimman laajaa hyötyä liikenteen eri osapuolille.

Jätä kommentti