Varkauden vetovoima opiskelijoiden silmin – ilmainen asunto vuodeksi lisäisi Varkauden houkuttelevuutta

Spread the love

Oppilaitosten tekemien kyselyiden mukaan ensimmäinen opiskelupaikan valintaan vaikuttava tekijä on haluttu koulutusala, heti toiseksi tärkeimpänä tekijänä on paikkakunnan vetovoima ja houkuttelevuus. Opiskelijoilta kysyttäessä, Varkautta ei kuitenkaan kaupunkina koeta kovinkaan houkuttelevana.

Varkauden kaupunki yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa teetti varkautelaisille opiskelijoille kyselyn, jossa selvitettiin tarkemmin, mitkä tekijät saisivat suosittelemaan Varkautta opiskelupaikkakuntana tai mitkä syyt töiden lisäksi saisivat jäämään kaupunkiin opiskeluiden päätyttyä.

Kysely toteutettiin sähköisesti joulukuu 2016 – maaliskuu 2017 välisenä aikana ja kyselyyn vastasi 183 Varkaudessa opiskelevaa.

Olettamuksena ennen kyselyä oli, että lukio- ja ammattiopiskelijoista valtaosa tulee Varkaudesta ja kyselyn tulokset tämän olettamuksen todeksi näyttivätkin. Sakkyn opiskelijoissa hajontaa lähikuntien kesken on kuitenkin huomattavasti enemmän. Myös Savonian opiskelijoista varkautelaistaustaisia on suurin yhtenäinen joukko.

Tietoa koulutusohjelmista toisella asteella saadaan eniten peruskoulussa ja alemmalla korkeakouluasteella internetin välityksellä. Mielenkiintoista kuitenkin kaikkien koulutusasteiden osalta on lähipiirin suosittelun merkitys.

 

Opintopolku

Kyselyn perusteella tulevaisuuden suunnitelmat ovat kaikkein selvimmät lukiolaisilla. Heistä kukaan ei ainakaan myönnä, ettei mitään suunnitelmia olisi ja 86 % suunnittelee jatko-opintoja ja näistä melkein 60 % suunnittelee jatkavansa ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan. Ammattikoululaisista jatko-opintoja suunnittelee 47 % ja 32 % ei jatko-opiskelun suhteen ole mitään suunnitelmia. Jatko-opintoja suunnittelevista 77 % aikoo jatkaa ammattikorkeakouluun ja 6 % suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa sekä toinen 6 % suunnittelee suorittavansa jonkun muun saman tasoisen tutkinnon. Savonian opiskelijoista 63 % aikoo jatkaa opiskeluja ja heistä 83 % tähtää ylempään korkeakoulututkintoon. 21 % ammattikorkeakoululaisista ei ole jatko-opiskelun suhteen suunnitelmia.

 

Suositteluhalukkuus

Kaikilla koulutustasoilla suurin osa opiskelijoista on valmis suosittelemaan oppilaitostaan. Syitä suositella tai olla suosittelematta löytyy liitteestä.

Syitä hakeutua Varkauteen halutun koulutusohjelman lisäksi

Kaikilla koulutusasteilla suurin syy hakeutua opiskelemaan Varkauteen on ollut oppilaitoksen sijainti. Sijainnin merkitys on merkittävä toisen asteen opiskelijoilla. Seuraavaksi tärkein syy on paikkakunnalla asuvat läheiset tai ystävät. Kolmanneksi tärkein syy lukiolaisten keskuudessa on ollut kaksoistutkinnon suorittamisen mahdollisuus, kun ammattioppilaitoksen opiskelijoiden mielestä se on kurssitarjonta. Muita syitä ovat mm. se, että kotipaikkakunnalla ei ole ammattioppilaitosta tai joku on suositellut ko. oppilaitosta.

Savonian opiskelijoiden keskuudessa toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi on noussut lisähaku ja kolmanneksi asumisen edullisuus

 

Vuodeksi ilmainen opiskelija-asunto

Kyselyssä kysyttiin, saisiko vuoden verran ilmainen opiskelija-asunto hakeutumaan Varkauteen opiskelemaan. Kaikilla koulutusasteilla tätä pidettiin hyvänä vaihtoehtona. Varsinkin silloin, jos Varkauden koulutusalojen joukosta löytyy se itseä kiinnostava ala.

 

Varkauden hyvät ja kehitettävät puolet

Lukiolaisten mielestä merkittävästi parasta Varkaudessa on kaupungin koko. Seuraavaksi eniten merkitsee palveluiden läheisyys ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Sakkyn opiskelijoiden mielestä melkein samoilla prosenttilukemilla on palveluiden läheisyys ja kaupungin koko, kun taas Savonian opiskelijat nostavat kaupungin koon rinnalle edullisen asumisen.

Toisen asteen opiskelijoiden mielestä Varkauteen tarvitaan nuorisolle oleskelupaikkoja. Mielenkiintoista on, että erityisesti lukiolaisten mielestä julkisen liikenteen toimivuudessa on kehitettävää, kun julkisen liikenteen merkitys ei korostu samassa mittakaavassa ammattikoululaisten keskuudessa. Yhtälailla mielenkiintoista on, että lukiolaiset (10,4 %) toivovat kuitenkin hyvien harrastusmahdollisuuksien lisäksi enemmän harrastusvaihtoehtoja ja taas ammattioppilaitoksen opiskelijoista (10,0 %) toivoo enemmän opiskelijaelämää. Vastaavasti vain 5,6 % Sakkyn opiskelijoista kaipaa enemmän harrastusvaihtoehtoja ja 5,2 % lukiolaisista toivoo opiskelijaelämää.

Vaikka palveluiden läheisyys koetaan hyväksi, palvelutarjonnassa olisi kehitettävää toisen asteen opiskelijoiden mielestä.

Ennen kaikkea ammattikorkeakouluopiskelijat kaipaavat Varkauteen opiskelijaelämää ja enemmän harrastusmahdollisuuksia.

Mikä saisi jäämään Varkauteen?

Ystävät ja sukulaiset saisivat toisen asteen opiskelijat palaamaan tai jäämään Varkauteen. Ammattikorkeakoululaisilla suurin syy jäädä Varkauteen on kaupungista löytyvä työpaikka.

Kuvituskuvat: Vesa Moilanen

Jätä kommentti