Savon koulutuskuntayhtymän opettajat vuosityöaikakokeiluun mukaan 1.8.2017 lähtien.

Spread the love

Savon koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstö siirtyy uuteen työaikajärjestelmään 1.8.2017 lähtien. Muutos koskee noin 380 opettajaa. KT Kuntatyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ saavuttivat keväällä 2016 neuvottelutuloksen, joka mahdollistaa ammatillisen perusasteen opettajien työaikakokeilut. Savon koulutuskuntayhtymän ja OAJ:n Savon koulutuskuntayhtymän opettajat paikallisyhdistys ry:n edustajien välisten neuvottelujen tuloksena haettiin KT Kuntatyönantajien ja OAJ:n valtuutusta paikalliselle sopimukselle.

Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve on tyytyväinen uuteen vuosityöaikakokeiluun. Helve toteaa, että vuosityöaikakokeilussa on kyse erittäin merkittävästä muutoksesta opetusalalla. Uusi malli vastaa entistä paremmin opettajien nykyistä työnkuvaa ja siinä kyetään ottamaan huomioon kokonaisvaltaisemmin opettajien tekemä työ. Ammatillisen koulutuksen tulevat uudistukset muovaavat opettajien työnkuvaa entisestään.

Opettajien vuosityöaikamalli on historiallinen, sillä mallissa ei erotella opetusta muusta työstä kuten nykyisissä ammatillisten opettajien työaikajärjestelmissä. Ammatillisten oppilaitosten eri koulutusalojen erilaiset palkkaus- ja työaikamääräykset yhdenmukaistetaan siirtymäajan puitteissa. Opettajien työtä voi myös sijoittaa aiempaa vapaammin kesäajalle. Vuosityöaikakokeilu antaa Savon koulutuskuntayhtymälle hyvän mahdollisuuden olla vaikuttamassa koko ammatillisen koulutuksen vuosityöaikamallin kehittämiseen.

Jätä kommentti