Varkauden vetovoimaa tutkitaan opiskelijoiden silmissä

Spread the love
Kuva: Vesa Moilanen

Oppilaitosten tekemien kyselyiden mukaan ensimmäinen opiskelupaikan valintaan vaikuttava tekijä on haluttu koulutusala, heti toiseksi tärkeimpänä tekijänä on paikkakunnan vetovoima ja houkuttelevuus. Opiskelijoilta kysyttäessä, Varkautta ei kaupunkina koeta kovinkaan houkuttelevana.

Varkauden kaupunki yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Varkauden lukion kanssa toteuttaa varkautelaisille opiskelijoille sähköisen kyselyn, jossa selvitetään tarkemmin, mitkä tekijät saisivat suosittelemaan Varkautta opiskelupaikkakuntana tai mitkä syyt töiden lisäksi saisivat jäämään kaupunkiin opiskeluiden päätyttyä.

Kysely on avoinna vielä helmikuun loppuun asti, mutta alla muutamia poimintoja jo näin parin viikon jälkeen. Tällä hetkellä kyselyyn vastanneista suurin osa on lukiolaisia, mikä heijastuu selvästi myös vastauksiin.

Lukio-opiskelijoiden vastauksista ilmenee, että lukio on opiskelupaikaksi valittu ennen kaikkea siksi, että koska aikeena ovat jatko-opinnot yliopistossa tai ei ole yläasteen jälkeen vielä tulevaisuuden suunnitelmat selviä. Varkauden lukioon on hakeuduttu myös, koska asutaan jo entuudestaan paikkakunnalla, eikä ammattiopiston Varkauden koulutusaloista ole löytynyt sitä ominta alaa.

64 % lukiolaisista ovat valmiita suosittelemaan Varkauden lukiota opiskelupaikkana. Opiskelijat pitävät Varkauden lukiota hyvätasoisena opiskelupaikkana, jossa opetus on hyvää ja opettajatkin  mukavia. Erityistä kiitosta jatko-opintojen kannalta saa sen painotus luonnontieteisiin.

Savon ammatti- ja aikuisopiston kyselyyn jo vastanneita opiskelijoita on selvimmin kiinnostanut media-ala sekä konetekniikka. Tokikin vastanneita on vielä niin pieni määrä, että koko totuus ei varmasti kyselystä välity.

Savonian opiskelijoilla energiatekniikka on valittu opiskelualaksi sen tulevaisuuden näkymien vuoksi.

Kysyttäessä ”Mitä hyvää Varkaudessa mielestäsi on?” nousee esille mm. keskisuuren paikkakunnan edut, kuten palveluiden läheisyys, kaupungin yhteisöllisyys ja kohtuuhintaiset asumiskustannukset sekä luonnon ja vesistöjen tarjoamat vapaa-ajan mahdollisuudet.

Eniten opiskelijat toivoisivat sitä vastoin Varkaudessa kehitettävän julkisen liikenteen sujuvuutta, niin linja-vuorojen kuin aikataulujenkin osalta. Toiveena olisi myös lisää paikkoja ns. hiljaiseen opiskeluun ja ajanviettoon kaverien kanssa, edullisempia opiskelijahintoja liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Ammattikorkeakouluopiskelijat toivoisivat yhteisöllisyyden nimissä lisää muita amk-opiskelijoita Varkauteen. Yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille toivotaan myös enemmän niin harjoittelupaikkojen, kesä- kuin projektitöidenkin osalta.

34,5 % vastanneista opiskelijoista palaisi pois lähdettyään Varkauteen työpaikan vuoksi, 29 % perheen tai sukulaisten vuoksi.

Kysely on auki helmikuun loppuun, jolloin saadaan lopulliset tulokset selville.

Jätä kommentti