Lohikalojen syysrauhoitus alkoi

Spread the love

Vuoden alusta voimaan astunut kalastusasetus muutti lohikalojen syysrauhoituksen ajankohtaa. Rauhoitusajan muutoksella pyritään varmistamaan lohikaloille kuturauha niin verkko- kuin vapapyynninkin osalta, kertoo Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK).

Uuden asetuksen myötä lohikalojen syysrauhoitusaikaa pidennettiin aiemmin voimassa olleesta. Nykyinen syysrauhoitusaika joessa, koskessa ja virtapaikassa alkaa 1.9. ja päättyy 30.11. Rauhoitusaika koskee taimenta, lohta, siikaa ja nieriää. Siika on rauhoitettu mereen laskevissa joissa ja puroissa, nieriän rauhoitusaika koskee Vuoksen vesistöä. Nieriä on kuitenkin ympärivuotisesti rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Nykyiset rauhoitusajat ja -alueet löytää osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=78300<http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=78300>.

Muutoksia on tullut myös verkkokalastusta koskeviin rauhoitusaikoihin sekä -alueisiin. Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa verkkokalastus on kielletty 15.8.-30.11. ja meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta 15.8.-31.10. Lisäksi kalastus troolilla ja nuotalla on ympärivuotisesti kielletty viittä kilometriä lähempänä tällaisen joen suuta. Rajoituksilla pyritään turvaamaan vaelluskalojen liikkumista niiden syönnösalueelta kutujokiinsa.

Lohikalojen syysrauhoituksen ehdoissa on poikkeuksia useilla eri kalastuskohteilla. Kalastussäännöt tuleekin aina tarkistaa ennen kalastuksen aloittamista. Monissa koskikalastuspaikoissa on esimerkiksi kevääseen asti jatkuva kahluukielto, jolla pyritään turvaamaan syyskutuisten kalojen mädin kehittyminen.

Kuturauhoituksen ajaksi voi siirtyä esimerkiksi virtavesien talkookunnostusten tai vaelluskalojen nousun tarkkailuun! Tietoa kunnostuksista ja vaelluskalojen nousun tarkkailusta osoitteesta löytää osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen<http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen>.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 520 seurassa toimii yhteensä noin 42 000 kalastuksen harrastajaa.

[sam id=4 codes=’false’]

Jätä kommentti