M/s Rosellan tapaus syyttäjän harkittavaksi

Spread the love

Trafi sai 7.5.2015 tiedon, että Viking Linen m/s Rosella lähti 6.2.2015 Maarianhaminan satamasta keulavisiiri lukitsemattomana. Asiasta pyydettiin Viking Linelta selvitys samana päivänä ja selvitys saatiin 13.5.2015.

Trafi on selvityksissään päätynyt siihen, että kyseessä on alusturvallisuuslain rikkomus ja tapauksesta on tehty alusturvallisuuslain mukainen ilmoitus viralliselle syyttäjälle. Asia käsitellään Ahvenanmaan syyttäjävirastossa, sillä m/s Rosellan kotipaikka on Maarianhamina.

Kansainvälisen liikenteen meriturvallisuudesta säädetään ns. SOLAS-sopimuksessa, jonka keulaportin lukitsemista koskevan säännön mukaan (SOLAS II-1/R22.8) keulaporttien on oltava suljettuna ja lukittuna ennen kuin alus lähtee laiturista. Lisäksi portti on pidettävä suljettuna ja lukittuna, kunnes alus on jälleen kiinnitettynä laituriin.

Mikäli tästä halutaan poiketa (säännön SOLAS II-1/R22.10 perusteella), on aluksella oltava asiaa koskeva lippuvaltion hallinnon myöntämä kirjallinen poikkeuslupa. Tosin SOLAS R22.9 -sääntö sallii portin avaamisen laiturin välittömässä läheisyydessä ilman poikkeuslupaa sellaisissa tapauksissa, kun porttia ei voi avata tai sulkea laivan ollessa kiinnitettynä – esimerkiksi kiinteän satamarakenteen estäessä avaamisen.

Tallinkin aluksilla poikkeuslupa Viron merenkulkuhallinnolta

Maanantaina 25.5.2015 mediassa esiintyi video, jossa Tallinkin alus saapuu Tallinnan satamaan keulaportti auki. Tallinkin Superstar- ja Star-aluksilla on Viron merenkulkuhallinnon myöntämä yllä mainittu kirjallinen poikkeuslupa ajaa Tallinnan vanhan sataman satama-alueella keulaportti auki. Näin ollen 25.5. mediassa esiintyneissä kuvissa ei ole rikottu säädöksiä.

Trafi ei ole myöntänyt suomalaisille aluksille keulaportin sulkemista koskevia poikkeuksia.

Trafi aloittanut ylimääräiset tarkastukset

Trafi on tiistaina 26.5.2015 aloittanut Helsingin, Turun, Naantalin ja Vaasan satamiin saapuvien alusten ylimääräiset tarkastukset, joissa on keskitytty tarkastamaan keulaportteja. Tarkastukset jatkuvat ensi viikolla.

Kaikki Suomeen saapuvat ROPAX- eli matkustaja-autolautat tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa. Aluksille tehdään lippuvaltioviranomaisten vastuulle kuuluva lippuvaltiokatsastus sekä aluksen päätesatamien satamavaltioviranomaisten vastuulle kuuluva ja yhteistyönä suoritettava ns. isäntävaltiotarkastus. Molempiin tarkastuksiin kuuluu keulaportin toiminnan ja aluksen miehistön osaamisen varmistaminen.

Jätä kommentti