Markku Kujanpää: Ihmisarvo on markkina-arvoa tärkeämpi

Spread the love

(Eduskuntavaalit järjestetään seuraavan kerran Suomessa sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestys on kotimaassa 8.-14.4.2015 ja ulkomailla 8.-11.4.2015. Eduskuntavaaleissa 2015 valitaan 200 kansanedustajaa ja siinä saavat äänestää kaikki äänioikeutetut, eli viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Sykkeessä-kaupunkilehti on haastatellut Varkaudessa ja Leppävirralla asuvat eduskuntavaaliehdokkaat. Tämä haastattelu ilmestyi alunperin Sykkeessä-lehdessä 2/2015.)

Markku Kujanpää korostaa lähimmäisestä välittämisen merkitystä ja sitä, että ihmisarvo on markkina-arvoa tärkeämpi.
Markku Kujanpää korostaa lähimmäisestä välittämisen merkitystä ja sitä, että ihmisarvo on markkina-arvoa tärkeämpi.

Tuntuu, että maailma kylmenee, kun ajatellaan suhtautumista lähimmäiseen. Kaikki tekeminen, oleminen ja ihmisarvo mitataan monesti tuotantolukuina ja numeroina. Kuinka arvokas olet – se arvioidaan ihmisen tuotantokyvyn mukaan.

Näin pohdiskelee eduskuntavaaliehdokas Markku Kujanpää (kd) tarinatuokion aikana toimittajan kanssa. Kujanpää on eläkkeellä oleva 64-vuotias tietokonealan insinööri, joka on työurallaan toiminut erilaisissa ohjelmisto- ja tuotekehitystehtävissä. Varkautelaisessa kunnallispolitiikassa hän on toiminut vuodesta 1993 lähtien. Hän muutti Helsingistä Varkauteen vuonna 1979.

Poliitikkona hän haluaa olla rakentamassa toimivampaa yhteiskuntaa, jossa heikommista pidetään huolta.

– On tärkeää kohdella lähimmäistämme niin kuin toivomme itseämme kohdeltavan, sanoo Kujanpää tähdentäen, että länsimainen kulttuuri on noussut vanhoista, kristillisistä arvoista. Tältä pohjalta on noussut sivistys, terveydenhoito sekä diakoniasta kehittynyt sosiaalihuolto.

Kujanpää pohdiskelee paljon puhetta herättänyttä kotihoidontukea.

– Tätä markkinoitiin tasa-arvoisuuden nimissä, mutta unohdettiin yksilö. Kiintiöittämisellä olisi kavennettu perheen valinnanvapautta. Ratkaisu olisi ollut elämälle vierasta. Isällä ja äidillä tulee olla mahdollisuus päättää, kumpi heistä jää hoitamaan lasta kotiin.

Ihmisen elinkaaren toisessa päässä olevan vanhusväestön kasvu tuo haasteita.

– Vuonna 2000 meillä oli reilut 20.000 yli 90-vuotiasta. Tällä hetkellä heitä on noin 43.000 ja viiden vuoden kuluttua jo yli 60.000. On varmistettava, että ikääntyville tarjotaan riittävän tasokas ja arvokas vanhuus. Vanhuksille, jotka eivät kykene omin avuin asumaan kotona, tulee järjestää toimiva kotihoito. Kodinomainen palveluasuminen on luontaisin tapaa elää vanhuusvuodet heille, joille kotipalvelu ei ole enää riittävä.

Pitkäjänteisyyttä päätöksiin

Hyvän koulutuksen avulla luodaan eväät tulevaan elämään, kannustetaan työhön ja yrittäjyyteen. Suomi tarvitsee toivon ja uusien mahdollisuuksien näköaloja.

– Koulutus on sivistyksen pohja. Se on elinehto ja sillä pieni Suomi elää. Valtiovalta leikkasi toisen asteen koulutuspaikoista, mutta lähdettiinkö leikkaamaan liikaa?

– Ammattikoulutuksessa pitäisi vahvistaa yhteistyötä yritysten kanssa, antaa opiskelijoille konkretiaa yrittämisestä ja edelleen kehittää oppisopimustyyppisiä menetelmiä. Näin saataisiin kätevästi työntekijä sisään yritykseen.

Markku Kujanpää pohtii yrittäjäksi lähtemisen problematiikkaa.

– Suomessa on kautta historian ollut asenne, että konkurssin tehnyt on jotenkin epäonnistunut ihminen muiden silmissä. On ikävää, jos hänet unohdetaan. Hänelle on annettava uusi mahdollisuus. Tarvitaan armollisuutta ja uuden alun mahdollisuutta – kuten myös henkisessä ja hengellisessäkin elämässä.

Yritystoiminnan aktivoimiseksi Kujanpään mielestä pitäisi saada purettua pienten yritysten kasvua rajoittavia säädöksiä, määräyksiä ja normeja. Esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista voisi helpottaa.

– Yrittäjien sosiaaliturva koetaan myös erittäin heikkona. Tämä on yksi pelko, jotta moni ei uskalla lähteä yrittäjäksi.

– Suomen kannalta on tärkeää, että keskisuuret yritykset saisivat mahdollisuuksia päästä kasvu-uralle niin, että saataisiin vientiä aikaiseksi. Valtiovallalla pitäisi olla sellaiset instrumentit, joilla se voisi edistää keskisuurten yritysten vientimahdollisuuksia. Savo-Karjalan alueella olevalla puunjalostusteollisuudella on mahdollisuuksia ja alueelliset elinkeinoyhtiöt ovat merkittäviä toimijoita.

Kujanpää kertoo seuranneensa viime vuosien aikana eduskunnan toimintaa ihmeissään. Häntä huolestuttaa päätösten poukkoilu. Esimerkiksi yrittäjiltä hän on kuullut kommentteja tapahtuneista muutoksista verotuksissa – pitkäjänteisyys ja selkeä linja puuttuvat.

Rajojen ylitys

Yleiset turvallisuusasiat – sisäinen ja ulkoinen turvallisuus – ovat pinnalla.

– Maahanmuuttoasiassa monesti puhutaan hyvin yksioikoisesti, yleistetään ja mennään harhaan. Maahanmuutossa on nähtävä kolme asiaa – pakolaiset, työperäinen muutto ja sosiaalisten syiden vuoksi maahan muuttaneet.

Varkaudella, kansainvälisten yritysten veturina, on edelleenkin hyvät mahdollisuudet kehittyä elinvoimaisemmaksi asuinalueeksi.

– Maakuntaraja Kuvansinjoen kohdalla on vuosien saatossa hankaloittanut lähikuntiemme yhteistyötä. Toivottavasti juuri tehty kuntarakenneselvitys madaltaa maakuntarajan aiheuttamia esteitä.

– Kuntaselvitys on hyvä nähdä isompana mahdollisuutena Keski-Savon toiminnoissa. Jokaisen kunnan varat vähenevät ja on luonnollista ajatella ja ymmärtää yhteistyön merkitys, hän sanoo.

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Jätä kommentti