Kari Rajamäki: Työnteolla tulosta ja uskoa tulevaisuuteen

Spread the love
Jaakko Ikosen ja Kari Rajamäen mielestä Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu ovat aluekehityksen ehdottomia vauhdittajia.
Jaakko Ikosen ja Kari Rajamäen mielestä Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu ovat aluekehityksen ehdottomia vauhdittajia.

(Tämä juttu ilmestyi Sykkeessä-lehden numerossa 1/2015.)

Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan työuraa kansanedustajana tehnyt Kari Rajamäki (sd.) haluaa luoda uskoa tulevaan ja tähdentää edunvalvonnan merkitystä paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti.

Äskettäin Rajamäki nostettiin korkealle, kymmenenneksi vaikuttajien ja ministerien listalla. Sisäministerinä hän toimi huhtikuusta 2003 huhtikuuhun 2007.

– Meidät useasti leimataan savolaisiksi valittajiksi, jotka ovat vaatimassa julkisen puolen yhteisiä varoja enemmän kuin olisimme niitä keräämässä ja hankkimassa. Toki on niin, että ellemme olisi puoliamme pitäneet, ei helsinkiläisten tyrkyttämänä 5-tien väliä Vehmasmäki-Hiltulanlahti, väliä Varkaus-Joroinen, Varkaus-Viinijärvi-osuutta ja Kallansiltojakaan olisi rakennettu tai tulevaisuudessa väliä Mikkeli-Juva.

– Ei ole kyse nurkkakuntaisuudesta, vaan alueellisesta ja kansallisesta kilpailukyvystä, kun edellytämme teollisten vahvuuksien turvaamista. Me nousemme kuitenkin framille myös Suomen ja kansantalouden selviämiseksi savolaisilla vahvuuksillamme, sanoo Rajamäki, jonka mukaan Pohjois-Savon on kyettävä myös hyödyntämään kansainvälistä huippua olevan Pelastusopiston ja Siviilikriisinhallinnan koulutuskeskuksen vaikutuksia.

– Kuopio ja Varkaus sijaitsevat Itä-Suomen keskellä. Niiden logistista asemaa tulisi hyödyntää paremmin itäisen ja keskisen Suomen kuljetusjärjestelmille. Varkaudessa on aina ymmärretty, että savolaisten leipä on maailmalla. Siksi kansainvälistyminen ja elinkeinoelämän perusedellytyksinä ovat osaavan työvoiman saatavuus, toimiva palvelurakenne ja hyvät liikenneyhteydet.

– Varkauden alue on energiateknologian globaali yrityskeskittymä. Kärkialojen rinnalla ei saa unohtaa hyvinvointialan mahdollisuuksia yksityisille yrityksille tai pienten palveluyritysten yhteistoiminnan ja toimintaedellytysten turvaamista myös kaupungin toimenpiteissä, hän tähdentää.

Joukkuepeliä

Rajamäen mielestä Varkaudenkin tärkein voimavara on osaamiseensa ja työhönsä uskovat ja tahtovat ihmiset, yrittäjät.

– Menestyminen vaatii aina inhimillistä voimaa ja halua. Menestyvän yrityksen takana on aina voimakas persoona, tahto kasvuhakuisuuteen, motivaatio, sitkeys ja ”luova hulluuskin”. Kärkisijoja ei saavuteta pelkästään kilpailuun ilmoittautumalla, eikä alueiden kehittämisessä ole kyse siitä, kuinka kakkua jaetaan, vaan siitä, kuinka me varkautelaiset menestymme yhteen pelaavina, seudullisina ja alueellisina joukkueina. Uudenlaisella yhteistyönotteella ja tekemisellä suunta on vain ylös. ”Joka ihteensä uskoo, se kykysä tuploo”, Rajamäki sanailee pohjalaisittain, savolaista kansanviisautta lainaten.

Kari Rajamäen mielestä Itä-Suomen yliopisto on aluekehityksen vauhdittaja.

– Yliopistojen rahoitus ei saa olla tohtorinhatulla keräämisen varassa. Tarvitsemme myös maakuntarajat ylittävää, teollisuutemme erityistarpeiden edellyttämää verkostoitumista muiden maakuntien yliopistoihin, mm. Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Teollisuuden ja avainalojen kehitystä tukee Savonian ja ammatillisen koulutuksen turvaaminen.

– Itä-Suomen kehityksen ja edunvalvonnan uskottavuuden kannalta on metsäteollisuuden toimintaedellytysten varmistaminen paalupaikalla. Metsäteollisuuden rakenteita ei ole varaa lyhytjänteisesti murentaa. Kyse ei ole vain Itä-Suomen aluekehityksestä, vaan kansallisesta asiasta.

Ylimaakunnallista otetta

Jaakko Ikosen ja Kari Rajamäen mielestä Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu ovat aluekehityksen ehdottomia vauhdittajia.
Itä-Suomen tieverkosto, niin valtateiden kuin myös pienempien teiden osalta, on tärkeässä roolissa nykypäivän ja tulevaisuuden Itä-Suomessa, sanovat Kari Rajamäki ja Jaakko Ikonen viitostien vierustalla Leppävirralla.

Aluekehityksen kannalta nykyinen maakuntajako ei Rajamäen mukaan vastaa toiminnallisia tarpeita.

– Mitä pikemmin Itä-Suomessa kykenemme näkemään uuden maakuntajaon ja uuden maakunnallisen kehittämisen perustan tarpeen, sitä varmempaa on, että kykenemme varmistamaan Itä-Suomen elinkeino- ja infrastruktuurihankkeiden pärjäämisen sekä alueemme osaamisen kannalta keskeisten koulutuspaikkojen turvaamisen Suomen kansallisessa kilpailussa. Meidän on myös osattava panostaa ylimaakunnallisella otteella matkailuun, joka on maailman nopeimmin kasvava elinkeino.

Kari Rajamäen mielestä Savossa on oltu ulkopuolisten poliittisten ja hallinnollisten päätösten lähes passiivisena kohteena – on ihmetelty tekemisen sijaan.

– Jos olisi ajoissa ymmärretty ylimaakunnallisen yhteisen edunvalvonnan ja maakuntahallinnon tiivistämisen tarve, ei Savoa olisi pirstottu laskimilla Helsingin kabineteissa eri vaalipiireihin.

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Jätä kommentti