Kestävän kehityksen sertifikaatti Soisalo-opistolle

Spread the love

Soisalo-opistossa kestävä kehitys on vahvasti mukana opiston toiminnassa ja opetuksessa. Osoituksena tästä on OKKA-säätiön luovuttamana kestävän kehityksen sertifikaatti Vapaan sivistystyönpäivillä Varkaudessa 28.8. Kestävän kehityksen prosessi jatkuu toimintatapojen juurruttamisella osaksi opiston arkea kaikilla koulutusaloilla.

Soisalo-opistossa kestävän kehityksen kaikki osa-alueet ovat aina olleet osana opetusta ja toimintakulttuuria. Kursseilla käytetään kierrätys- ja luonnonmateriaaleja ja perinteisiä käsityön menetelmiä. Opiston arkea ovat ympäristöä säästävät tarvikehankinnat, tulostuskäytännöt, paperin talteenotto, jätteiden lajittelu ja kimppakyytien suosiminen.

Kulttuurihistoriallisuus ja perinteiden siirtäminen puolestaan näkyvät muun muassa kurssitarjonnassa ja vankkana yhteistyönä Varkauden museoiden kanssa. Opisto järjestää myös aktiivisesti erilaisia tapahtumia, kuten Kevätruppeema, Hankihönkäys ja Verso-viikot sekä erilaisia musiikin ja taideaineiden yhteistapahtumia.

Soisalo-opistossa on tehty kestävän kehityksen sertifikaattiin tähtäävää ohjelmatyötä vuodesta 2012 lähtien. Tuolloin opisto lähti mukaan OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) hankkeeseen, jossa tuotettiin kestävän kehityksen soveltuvat kriteerit vapaalle sivistystyölle. Näitä kriteereitä mm. kansalaisopistot voivat käyttää toimintansa arviointiin, kehittämiseen ja sertifikaatin hakemiseen.

Hanketta varten perustettiin työryhmä, jossa on edustus jokaiselta koulutusalalta. Kestävän kehityksen työ on saanut vahvan tuen koko ajan myös johdolta. Sertifikaatin hakeminen edellytti itsearviointia ja ulkoista auditointia.

Soisalo-opisto on eturintamassa kestävän kehityksen asiassa. Yhteiskuvaan sertifikaatin äärelle ehtivät opiston henkilökunnasta Miia Impiö, Pirjo Manninen, Terhi Siippainen, Janne Juutilainen ja Jorma Pesonen.
Soisalo-opisto on eturintamassa kestävän kehityksen asiassa. Yhteiskuvaan sertifikaatin äärelle ehtivät opiston henkilökunnasta Miia Impiö, Pirjo Manninen, Terhi Siippainen, Janne Juutilainen ja Jorma Pesonen.

Toukokuussa 2014 tehtiin auditointi ja sertifikaatti myönnettiin saman kuukauden aikana. Auditoinnissa Soisalo-opiston vahvuuksiksi nousivat syrjäytymisen ehkäisy, sähköinen sisäinen viestintä ja toimintamallit elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi aina vauvasta vaariin.

Jatkossa on tavoitteena, että opiston kaikki koulutusalat toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja että opiston arviointi ja ulkoinen viestintä vastaavat entistä paremmin kestävän kehityksen tavoitteita. Soisalo-opisto on tehnyt yhteiskuntasitoumuksen ja haastaa kaikki varkauden kaupungin yksiköt tekemään osansa kestävän tulevaisuuden edistämiseksi itse valitsemallaan tavalla.

Kuvat Vesa Moilanen

Jätä kommentti