Vapaa sivistystyö elää ajassa ja sopeuttaa toimintaansa tiukkenevaan talouteen

Kuva: Vesa Moilanen
Kuva: Vesa Moilanen

Vapaan sivistystyön valtakunnalliset päivät 28.-29.8. kokoavat Varkauteen vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä ja hallintoa sekä alan tutkijoita. Päivien teemana on yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Päiville on ilmoittautunut 150 ihmistä.

Vapaan sivistystyön valtakunnallisten päivien pitopaikkana on elokuinen Varkauden kaupunki toreineen, Warkaus-saleineen ja opistotaloineen. Varkauden alueella toimivalle Soisalo-opistolle luovutetaan päivillä OKKA-säätiön myöntämä vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatti.

Molempina päivänä ohjelmassa on lisäksi eriaiheisia työpajoja, joissa päivien osallistujat voivat opetella uusia tietoja ja taitoja. Yksi työpajoista on vapaan sivistystyön avoin tutkimustyöpaja, joka on uusi vapaan sivistystyön tutkijoiden ja oppilaitoshenkilöstön yhteistyömuoto.

Vapaa sivistystyö on omaehtoista, tutkintoon johtamatonta koulutusta, jolla on yli sadan vuoden historia Suomessa. Vapaan sivistystyön opintoja järjestävät kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, sivistysliittojen opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset, yhteensä 310 oppilaitosta. Valtio käyttää 165 miljoonaa euroa vapaan sivistystyön kuluihin v. 2014. OKM:n esityksen mukaan luku olisi 156 miljoonaa ensi vuonna. Oppilaitosten toimintaedellytyksiin vaikuttavat lisäksi mm. kuntien säästötavoitteet ja toisen asteen koulutuksen rakenneuudistus.

Kehittämistyötä tehdään

Vapaan sivistystyön opinnot ovat tavoittaneet Suomessa noin miljoona eri-ikäistä ja eritaustaista, omaehtoista oppijaa vuosittain. Nyt julkisen talouden rajut säästöt ovat panneet oppilaitokset ja niiden ylläpitäjät tiukan paikan eteen. Kurssihintoja joudutaan nostamaan ja sivuseutujen sivistyspalveluja karsimaan. YT-neuvottelut voivat odottaa joidenkin oppilaitosten henkilökuntaa.  Uhkakuvien keskellä oppilaitoksissa tehdään kaiken aikaa kehittämistyötä, innovoidaan ja yritetään myös pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista.

Teemaan kytkeytyvät aiheet kattavat mm. vapaan sivistystyön tutkimusta tukevan yhteistyön, kestävän kehityksen toteuttamisen, eurooppalaisen tutkimushankkeen tulokset vapaan sivistystyön opintojen vaikutuksista ja vapaan sivistystyön mahdollisuudet vientituotteeksi. Lisäksi kuullaan tilanneselostus opetusministeriön johdolla tehtävän rahoitus- ja rakenneuudistuksen etenemisestä. Päivien viimeinen alustus, psykologi Ilona Rauhalan esitys sivistystyöstä onnellisuuden johtamisena evästää osallistujat kotimatkalle.

Jätä kommentti