Katsastusasemia voi vertailla nyt myös laadun mukaan

Spread the love

Katsastusasemaa valitessa vaakakupissa painavat usein aseman sijainti ja katsastuksen hinta. Nyt katsastustoimipaikkaa on mahdollista arvottaa myös katsastuksen laadun mukaan, sillä Trafi on ottanut käyttöön laajemman katsastustoimipaikkojen laadunvalvontamallin, jossa jokaiselle asemalle on laskettu oma laatuarvosanansa.

Katsastustoimipaikkojen arvosana on muodostettu mm. katsastettujen ajoneuvojen ikäjakauman sekä katsastuksessa havaittujen vikojen määrän ja hylkäysprosenttien perusteella. Tämän ns. suorituskykymittarin tarkoituksena on, että kuluttaja voi helposti tutustua myös katsastuksen laatuun katsastusasemaa valitessaan.

”Toimipaikan laatuarvosana on hyvä apuväline kuluttajalle, joka haluaa arvottaa katsastusta myös laadun perusteella”, toteaa osastonjohtaja Janne Huhtamäki.

”Toimipaikkojen saaman arvosanan voisikin konkreettisesti sanoa kertovan siitä, miten hyvin asema huolehtii, että katsastuksessa havaitaan mahdollisimman hyvin ajoneuvon turvallisuuteen vaikuttavat asiat.”

Nyt julkaistut ensimmäiset arvosanat on laskettu vuoden 2013 tietojen perusteella. Jatkossa arvosanoja päivitetään puolivuosittain. Tavoitteena on, että laatuarvosanat tulevat osaksi laajempaa, kansalaisten käyttöön tulevaa katsastuspalvelurekisteriä, josta saa tietoa katsastusten palvelupisteistä, hinnasta että myös laadusta.

Laatuarvosanan käytössä on kuitenkin huomioitava se, että katsastuksen lopputulos määräytyy aina ajoneuvon kunnon perusteella. Tällöin poikkeavan hyväkuntoisia, esim. ennakkotarkastettuja ja korjattuja ajoneuvoja katsastavan katsastustoimipaikan tunnusluku voi jäädä perustellusta syystä poikkeuksellisen alhaiseksi.

Katsastuksen uusi valvontamalli painottaa toimijoiden vastuullisuutta

Katsastuksen valvontamallin uudistus on osa laajempaa, 1.7.2014 voimaan tulevaa katsastuslain muutosta, jonka tarkoituksena on parantaa katsastuksen laatua ja hillitä hintojen nousua.

Trafi käyttää nyt julkaistuja tilastoja katsastusasemien valvonnassa. Toimipaikkojen saaman arvosanan mukaan valvonta pystytään kohdistamaan sitä tarvitseville toimipaikoille. Uudistus lisää Trafin mahdollisuuksia katsastustoiminnan laadun tarkempaan valvontaan. Trafi onkin tehnyt sopimukset valvonnan toteuttamisesta kahden yksityisen palvelutuottajan kanssa.

Katsastuslain uudistuksen myötä katsastustoimijoiden tulee ottaa myös käyttöön uusi valvontamalli, jossa katsastustoimipaikkojen oman valvonnan merkitys ja vastuullinen toiminta korostuu.

Katsastustoimipaikkojen saamat laatuarvosanat löytyvät Trafin nettisivuilta http://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastukset/asiakkaille.

[sam id=4 codes=’false’]

Jätä kommentti