Ajopalaute karsii nuorten ylinopeuksia

Spread the love

Uuden kuljettajan ajopalautejärjestelmä antaa hyvät mahdollisuudet vanhemmalle tukea nuoren kehittymistä turvalliseksi kuljettajaksi, selviää Trafin vetämän tutkimushankkeen ennakkotuloksista. Erityisesti järjestelmän käyttö näyttää vähentäneen suurten ylinopeuksien määrä.

”Erinomaista, että palautteen saaminen vähentää nuorten ylinopeuksia, jotka ovat aina riski liikenteessä”, iloitsee tieliikennejohtaja Sami Mynttinen: ”Tavoitteenamme onkin, että nuorten kuljettajien ensimmäisen vuoden onnettomuuspiikki saataisiin katkaistua ja ajopalautejärjestelmä näyttää tuovan apua tähän.”

”Tarkoitus on kannustaa kuljettajia pohtimaan omaa ajotapaansa kokonaisuutena, minkä takia palautejärjestelmä ei esim. huomauta ylinopeuksista jatkuvalla piipityksellä. Kuljettajat yleensä tietävät ajavansa ylinopeutta ja siksi ylinopeudesta välittömästi huomauttavien laitteiden vaikutukset eivät ole olleet kovin suuria ja pysyviä”, kertoo VTT:llä hanketta vetänyt, johtava tutkija Harri Peltola.

Trafin tarkoituksena on kehittää koko kuljettajantutkintoa eli ajokortin hankintaan liittyviä teoria- ja ajokokeita mahdollisimman vaativiksi, selkeiksi ja älykkäiksi.

”Ajokorttikokeiden pitäisi mahdollisimman hyvin varmistaa se, että kortin saanut selviää liikenteessä. Olemmekin erittäin innostuneita kaikista automatisoinnin ja älyteknologian mahdollisuuksista, jotka vievät ajokorttikokeita entistä kehittyneempään suuntaan. Ehkä tulevaisuudessa on mahdollista esim. korvata joku osa tutkinnosta käyttämällä tätä nyt testattua ajopalautejärjestelmää”, visioi Mynttinen.

Vanhemmilla mahdollisuus ottaa vahva rooli nuoren ajokulttuurin luomisessa

Ajopalautejärjestelmää lähdettiin kehittämään ensisijassa nuorille, jotta he saisivat palautetta omasta ajamisestaan ja pystyisivät helposti vertaamaan omaa ajotapaansa muiden ajoon. Tutkimuksen myötä tuli kuitenkin ilmi, että sovellus antaa myös erinomaisen keinon vanhemmille tukea vasta kortin saanutta nuorta.

”Erityisesti vanhemmat näyttivät arvostaneen palautetta, mutta myös nuoret kokivat sen hyödylliseksi, kouluarvosanoilla mitattuna reiluksi 8”, kertoo Peltola: ”Sovelluksen antama positiivinen palaute näyttikin parantavan nuorten liikenneturvallista käyttäytymistä huomattavasti ja kokeilussa mukana olleet arvioivat saadun palautteen vaikuttavan ajamiseen myös jatkossa.”

Autoon asennettu ajotapaa ja turvallisuutta mittaava järjestelmä antaa sekä pikapalautetta että viikottaista dataa nuorelle ja tämän vanhemmalle ja mm. riskiajot tulevat näkyviin myös kartalla. Palautetta saa paitsi omasta ajosta, myös oman ajotavan suhteesta muihin uusiin kuljettajiin.

Kokeilussa mukana olleet pitivät sopivana hintana palautejärjestelmän käytölle n. 10-20 euroa kuukaudessa ja hyödylliseksi käyttöajaksi arvioitiin n. 6 kuukautta.

”Ajotapapalautteessa ei ole kysymys nuoren seurannasta tai vahtimisesta, vaan aidosta halusta auttaa omaa lastaan selviämään liikenteessä ensimmäisestä, hyvin riskialttiista vuodesta kunnialla. Katsoisinkin, että ajopalautejärjestelmä tukee ennen kaikkea vanhemmuutta”, toteaa Mynttinen.

Tutkimushankkeen lopulliset tulokset ja loppuraportti valmistuvat syksyn aikana. Hankkeessa käytettiin suomalaista Driveco-järjestelmää, josta hankkeen aikana kehitettiin VTT:n tuella myös kansainvälisille markkinoille sopiva Novice Driver Feedback -palvelu. Driveco on EC-Tools Oy:n kehittämä telematiikkapalvelu. Kokeiluun osallistui 53 nuorta miestä vanhempineen sekä 22 nuorta miestä vertailuryhmässä.

[sam id=4 codes=’false’]

Jätä kommentti