Kisaväsymystäkö?

”Väsymys vaikuttaa humalatilan tavoin. Kuljettajan vireystila laskee, havainto- ja arviointivirheiden määrä kasvaa ja samalla kasvaa myös liikenneonnettomuuden riski”, painottaa Trafin Jussi Pohjonen. Lue lisää