Radiologinen kuvantaminen yhdenmukaistuu – liikkuvuus tuo joustoa ja uudistaa palveluverkkoa

Spread the love

Vuoden alusta lähtien asukas on voinut hakeutua avoterveydenhuollon lähetteellä kuvantamistutkimukseen mihin tahansa hyvinvointialueen röntgenin toimipisteeseen. Pohjois-Savon hyvinvointialueella kehitetään kiinteiden kuvantamispisteiden rinnalle liikkuvia palveluja, joilla osa-aikaista viikkotoimintaa pystytään toteuttamaan tehokkaammin. Asiakkaalle uudistus tuo mahdollisuuden valita joustavammin, minkä röntgentoimipisteen palveluja hän käyttää.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen erityispalveluihin kuuluva kuvantamiskeskuksen radiologian toimintayksikkö vastaa alueen röntgentoiminnasta. Alkuvuodesta lähtien radiologian toimintayksikkö on vastannut lisäksi alueen hammaslääketieteellisestä kuvantamisesta sekä rintarauhasen seulontatutkimuksista.

Liikkuvilla ja etäpalveluilla mahdollisimman laaja palveluverkko

Uusi kuvantamisen organisoituminen tuo mahdollisuuksia laadukkaaseen ja liikkuvaan toimintaan. Kuvantamispalveluissa pyritään ylläpitämään mahdollisimman laajaa palveluverkkoa, ja samalla tuomaan palveluja lähelle asukkaita uudistamalla ja hyödyntämällä liikkuvia palveluja ja etädiagnostiikkaa. Tavoitteena on tarjota seudullisesti kuvantamistutkimuksia oikea-aikaisesti ja eri puolilla hyvinvointialuetta asuvat asiakkaat tasavertaisesti huomioiden. Tulevat muutokset vahvistavat radiologisten palveluiden tuottamista hyvinvointialueen omana tuotantona ostopalvelujen sijaan.

Röntgenlähetteen saanut asiakas voi valita entistä sujuvammin minkä kuvantamisyksikön tutkimuksiin hän menee. Ajanvaraus tapahtuu kunkin röntgenin asiakasnumerosta, tiedot löytyvät kootusti https://pshyvinvointialue.fi/röntgen tai sopimalla kuvausajan asiointipisteensä röntgenistä.

Jatkossa keskisuurissa sote-keskuksissa (Lapinlahti, Suonenjoki, Pielavesi, Juankoski, Leppävirta) siirrytään osaviikkoaikaiseen toimintaan, jonka yhteensovittamisesta sote-keskusten toimintaan käydään keskustelua perusterveydenhuollon vastuuhenkilöiden kanssa. Muutoksilla tavoitellaan henkilöstön riittävyyden ja palvelujen saatavuuden turvaamista. Radiologian henkilöstö on saman toimintayksikön työntekijöitä, jolloin laajempi henkilöstöpooli mahdollistaa sijaistamisen joustavasti myös pienempiin yksiköihin.

Nykyisin kuvantamisen digitaalisuus mahdollistaa etädiagnostiikan. Tällöin hoitaja hoitaa kuvantamisen ja lääkäri voi antaa lausunnon mistä pisteestä tahansa.

Säästöjä tavoitellaan yhdenmukaistamalla laitehankinnat ja huoltosopimukset sekä vähentämällä ostopalveluja. Laitekantaa uusitaan suosien liikuteltavia ja edullisempia laitteita, joiden hyödyntäminen muuttuvassa organisaatiossa on aiempaa helpompaa.  

Muutokset palveluverkossa

Päivittäin radiologista kuvantamista järjestetään jatkossakin Iisalmen sairaalassa (Kampus Pulssi), KYSin Puijon sairaalassa Kuopiossa ja Varkauden sairaalassa (Aalto-hyvinvointikeskus) sekä Siilinjärven sote-keskuksen röntgenissä. Kuopion pääterveysaseman kuvantamistoiminta on tarkoitus siirtää yhteiselle kuvantamiskampukselle KYSin Puijon sairaalaan vuosina 2026−2027.

Iisalmen, KYSin Puijon ja Varkauden sairaaloista löytyy tavanomaisten röntgentutkimusten ja ultraäänitutkimusten lisäksi leikekuvantamistutkimuksia (tietokonetomografia ja magneettikuvaus). Entistä laadukkaamman rintakuvantamisen toteuttamiseksi palvelu keskitetään useamman vuoden siirtymäajalla Iisalmen, KYSin Puijon ja Varkauden sairaaloihin, joissa voidaan ylläpitää erityisosaamista.

Muissa sosiaali- ja terveyskeskusten röntgeneissä palvelu tulee olemaan jalkautuvaa ja osaviikkoaikaista. Liikkuvien palvelujen avulla järjestetään jatkossa kuvantamista tiettyinä päivinä viikosta Juankosken, Lapinlahden, Leppävirran Pielaveden ja Suonenjoen perusterveydenhuollon yksiköissä. Joroisten, Keiteleen, Kiuruveden ja Nilsiän yksiköissä röntgentoiminta ei jatku.

Nykyiseen palveluverkkoon voidaan tehdä muutoksia tarpeen tullen, jos vuodeosastotoimintaan tai perusterveydenhuollon yksikköön liittyy toiminallisia muutoksia.

Radiologian toimintayksikkö vastaa jatkossa hammaskuvantamisesta

Hampaiston panoraamakuvausta on aiemmin tehty hammashoitajien toteuttamana hammashoitoiloissa ja röntgenhoitajien toteuttamana röntgeneissä. Jatkossa toiminta yhdenmukaistuu hyvinvointialueella vain röntgenyksiköihin. Vuorelan hammashoitolasta, Nilsiän terveysasemalta, Kiuruvedeltä ja Leppävirralta kuvantamistoiminta siirtyy muihin palveluyksiköihin.

Hampaiston panoraamakuvausta järjestetään jatkossa Kuopiossa KYSin Puijon sairaalassa, Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa sekä Juankosken, Lapinlahden, Pielaveden, Siilinjärven ja Suonenjoen terveysasemilla. Lisäksi hampaiston panoraamakuvausta on saatavissa Kuopion pääterveysasemalla vuoden 2026 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminta siirtyy KYSin Puijon sairaalaan.

Hyvinvointialueella kehitettään uutta mallia kokonaisuus edellä

Pohjois-Savon hyvinvointialueen säästötavoitteiden vuoksi kaikkien yksiköiden toimintaa mietitään uudella tavalla. On tärkeää, että radiologisessa kuvantamisessa toteutuu alueellinen tasapaino ja yhteisiin hoitokäytäntöihin pohjautuva saatavuus. Henkilöstön liikkuvuuden kautta on mahdollista jalkauttaa uusimmat käytännöt tehokkaasti eri kuvantamispisteiden arkeen. Kokonaisvastuun kanto helpottuu, kun työntekijät ovat entistä tietoisempia eri toimipisteiden asioista. Yhtenevät kuvauskäytännöt ja laadukas laitekanta tuovat tehokkuutta toimintaan ja yhtenevät laitteet helpottavat työskentelyä eri toimipisteissä.

Yleisten palveluiden lautakunta käsitteli kokouksessaan 7.9.2023 radiologian palveluverkkoa hyväksyen palvelurakenteen. Työntekijöiden siirtyminen uuteen toimintamalliin on tapahtunut yhteistoimintaneuvotteluiden kautta. Toiminnanmuutoksia toteutetaan vuoden 2023 aikana ja tulevina vuosina.

 

Jätä kommentti