Kaupunkilaiset kutsutaan mukaan kunnostustalkoisiin Varkauden Ämmäkoskelle

Spread the love

Varkauden Ämmäkoskella järjestetään torstaina 14.9.2023 kahdet kunnostustalkoot, joissa kaupunkilaiset pääsevät konkreettisesti osallistumaan uhanalaisten Saimaan lohikalojen suojeluun kunnostamalla niiden elinympäristöjä koskessa. Talkoiden tavoitteena on täydentää konetyönä toteutettua koskikunnostusta sorastamalla käsityönä kosken pohjaan taimenelle ja järvilohelle soveltuvia kutualueita. Talkoot toteutetaan osana Navitas Kehitys Oy:n hallinnoimaa Ämmäkosken ennallistamishanketta. Talkoiden järjestäjätahoina toimivat lisäksi Varkauden kaupunki ja WWF.

Kunnostustalkoisiin voi osallistua kahtena eri ajankohtana. Ensimmäinen talkooajankohta on klo 12–14 ja toinen klo 17–19. Mukaan otetaan kerrallaan enintään 50 talkoolaista.

Turvallisuussyistä talkoisiin voivat osallistua vain täysi-ikäiset henkilöt. Tapahtumissa liikutaan koskenrannoilla ja halukkaat pääsevät myös kahlaamaan koskessa. Talkoolaiset kokoontuvat ensin Navitaksen parkkipaikalle (Wredenkatu 2, Varkaus) kosken puoleiseen päätyyn, josta siirrytään ohjatusti koskialueelle.  Talkoolaiset jaetaan ryhmiin, joita ohjaa virtavesikunnostuksiin perehtynyt asiantuntija. 

– Talkoisiin kannattaa varustautua ulkoiluun sopivalla ja säänmukaisella vaatetuksella. Työt sisältävät muun muassa lapiointia ja soraämpäreiden kantamista. Tarvittavat työvälineet tapahtumaan tarjoaa WWF, kertoo Ämmäkosken ennallistamishankkeen projektipäällikkö Jaakko Lappalainen Navitas Kehitys Oy:stä.  Talkoisiin tulee ilmoittautua etukäteen. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomake löytyvät Navitas Yrityspalveluiden sivuilta  www.navitas.fi  ja osoitteesta www.bit.ly/kunnostustalkoot. Ilmoittautuminen on auki keskiviikkoon 13.9. klo 12 saakka.

Ämmäkoski sijaitsee keskellä Varkauden kaupunkia Saimaan Haukiveden ja Pohjois-Savon Unnukan ja Kallaveden vesistöjen välissä. Se on Suomen suurimpia koskia, joka on vesitetty ja kunnostettu ympäristövirtaaman avulla ja sen ehdoin. Ämmäkosken ennallistamishankkeessa padon yhteyteen valmistui vuonna 2022 luonnonmukainen ohitusuoma, joka on kooltaan Suomen tähän mennessä suurin. Ohitusuomaa pitkin uhanalaiset kalat pääsevät nousemaan säännöstelypadon ohi lisääntymisalueilleen.

Ohitusuoman rakentamisen lisäksi Ämmäkosken koskialuetta on kunnostettu konetyönä hankkeen eri vaiheissa. Töiden osalta aletaan olla jo loppusuoralla ja tänä syksynä on tehty viimeistelyjä.

– Kaikkea ei pysty tekemään koneella, vaan käsityötäkin tarvitaan etenkin kutusoraikkojen viimeistelyssä, jossa talkooapu onkin erittäin tärkeää. Nyt kaupunkilaisille tarjoutuu mahdollisuus jättää oma henkilökohtainen kädenjälkensä koskeen, Lappalainen sanoo. 

Ämmäkosken ennallistamishanke on osa vaelluskalojen luontaista elinkiertoa edistävää maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmaa, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palautetaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. NOUSU-ohjelmassa on tehty ja saatu päätökseen kymmeniä hankkeita, joista Ämmäkoski on vaikuttavuudeltaan yksi suurimmista. 

Ämmäkosken ennallistamishanketta rahoittavat ja ohjaavat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi Varkauden kaupunki, WWF, Stora Enso ja Pohjois-Savon ELY-keskus.

Jätä kommentti