Aluevaltuusto keskusteli taloudesta ja valtuustoaloitteesta anestesiassa tehtävistä toimenpiteistä Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa

Spread the love

Aluevaltuusto kuuli kokouksen aluksi hyvinvointialuejohtaja Marko Korhosen ajankohtaisen katsauksen taloudesta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilikauden tulos on jäämässä tämänhetkisen arvion mukaan lähes 83 miljoona euroa alijäämäiseksi. Kustannukset, kuten ostopalvelujen kustannusten nousu ja palkankorotukset, aiheuttavat merkittävää budjetin ylitystä. Lisäksi hintojen nousu on ollut voimakasta korkean inflaation takia.

Aluevaltuusto hyväksyi yleisten palveluiden lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen anestesiassa tehtävien toimenpiteiden henkilöstökulujen selvittämisestä Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa. Vastauksessa esitetään laaja selvitys koskien Iisalmessa ja/tai Varkaudessa tapahtuvan, anestesiassa toteutettavan leikkaustoiminnan lainsäädännöllisiä edellytyksiä, kustannuksia, henkilöstön saatavuutta ja toiminnan vaikutuksia kyseisten erikoisalojen muuhun toimintaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella ja Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella.

Aluevaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon hyvinvoinnin vuosiraportin vuodesta 2022 Lue lisää tiedotteestamme Pohjoissavolaisten hyvinvoinnissa parannettavaa – lasten ja nuorten hyvinvointiin kiinnitettävä erityistä huomiota

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Uusi valintoja luottamustehtäviin

Aluevaltuusto myönsi eron Sari Essayahille aluehallituksen jäsenen tehtävästä. Essayah on pyytänyt eroa henkilökohtaisista syistä. Hän toimii maa- ja metsätalousministerinä. Aluevaltuusto valitsi Annukka Ojalan Essayahin tilalle aluehallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ojala on ollut aluehallituksen varajäsen, joten Ojalan tilalle aluehallituksen varajäseneksi valittiin Sari Kaurala.

Aluevaltuusto myönsi eron Markku Rossille omistajaohjaus- ja valvontajaoston varajäsenyydestä sekä tulevaisuus- ja strategiajaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta. Rossi on pyytänyt eroa tultuaan valituksi omistajaohjaus- ja valvontajaoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Aluevaltuusto valitsi Rossin tilalle Merja Raution omistajaohjaus- ja valvontajaostoon ja tulevaisuus- ja strategiajaostoon sekä varapuheenjohtajaksi tulevaisuus- ja strategiajaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto sai vihreiden valtuustoryhmältä valtuustoaloitteen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämiseksi 25:ssä ikävuodessa Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Aluevaltuusto lähettää aloitteen aluehallituksen käsiteltäväksi.

Jätä kommentti