Itä-Suomi tahtoo pitää kiinni kansainvälisistä osaajista

Spread the love

Itä-Suomen kuuden oppilaitoksen uusi yhteishanke tähtää Itä-Suomeen saapuneiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen sekä itäsuomalaisten työnantajien tukemiseen kansainvälisen työvoiman löytämisessä ja palkkaamisessa.

Vuosina 2023–2027 toteutettava hanke pohjautuu kuuden oppilaitoksen yhteistyöhön eri koulutusasteilta Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Hankkeeseen osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Oppilaitokset kehittävät palveluja ja toimintamalleja yhteistyössä kuntien, elinkeinoyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa tavoitellaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kiinnittymistä nykyistä vahvemmin Itä-Suomeen. Valmistumisen jälkeinen poismuutto on tarkoitus puolittaa nykyisestä. Pitovoima kasvaa ja työpaikat moninaistuvat, kun kansainvälisen työvoiman osuus henkilöstössä lisääntyy.

Tavoitteena on, että yhä useampi kansainvälinen opiskelija suorittaisi harjoittelun itäsuomalaisessa työpaikassa ja työllistyisi oman alansa tehtäviin. Asenneilmastossa tapahtuvien muutosten uskotaan heijastuvan positiivisesti myös yrittäjyyteen ja vapaa-ajan toimintoihin.

– Kansainvälisten opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisten lisääntyessä myös harjoittelu- ja työpaikkojen löytyminen tulee helpottumaan, kun mahdollisuuksia on enemmän tarjolla myös englanniksi tai suomea vasta opetteleville, sanoo koulutusjohtaja Sanna Iskanius Itä-Suomen yliopistosta.

Avainasemassa on oppilaitosten kansainvälisen opiskelijapotentiaalin välittyminen entistä vahvemmin työnantajille. Hankkeen tavoitteet tunnistetaankin hyvin itäsuomalaisissa yrityksissä.

– Osaavan työvoiman saatavuus ja kansainväliset työntekijät ovat meille PeeÄssässä tärkeitä, ja olemme siksi hankkeesta kiinnostuneita. Iso plussa myös siitä, että samaan hankkeeseen osallistuvat eri oppilaitokset sekä Pohjois-Savosta että Pohjois-Karjalasta, sanoo Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstöjohtaja Tiina Tolvanen.

Talent Hub Eastern Finland -hankkeen kustannusarvio on 6,2 miljoonaa euroa. Rahoitus muodostuu Euroopan sosiaalirahaston hanketuesta, oppilaitosten omasta rahoituksesta sekä ulkopuolisesta kunta- ja yritysrahoituksesta.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa 2,9 miljoonan euron EU-rahoituksen myöntämistä yhteishankkeelle. Pohjois-Karjalan osuus EU-tuesta on 2,1 miljoonaa euroa.

Jätä kommentti