Varkauden Urheiluseurat ry edelläkävijänä Suomessa

Varkauden Urheiluseurat ry:n puheenjohtaja Hannu Kiminkinen on erityisesti huolissaan liikkumattomuudesta ja urheilun monipuolisuuden supistumisesta. Hän myös kantaa huolta alle 18-vuotiaiden liikuntatoimintojen harrastamisesta ja toivoo, että kyseisen ikäluokan liikuntatoimintojen harrastamisesta Varkaudessa ei perittäisi käyttömaksuja. Asian hän toi esiin tervehdyspuheessaan Yhteistyössä Liikunnan ja Urheilun Jäljillä -tilaisuudessa.

Tilaisuus järjestettiin todella laaja-alaisen ja ainutlaatuisen paikkakuntakohtaisen yhteistyön käynnistymisen vuosipäivän kunniaksi. Vastaavanlaista yhteistyötä ei ole muualla Suomen maassa. Yhteistyön käynnistämisen ensiaskeleet otettiin jo vuonna 1989 ja varsinainen yhteistyö virallistettiin vuonna 1993 nimellä Varkauden Urheiluseurat ry.

Palvelujärjestön toiminta elää, on nousuja ja laskuja. Kiminkisen mukaan Varkauden Urheiluseurat ry hoitaa esille nousevan tarpeen mukaan jäsenistön palveluita. Korkeimmillaan jäsenmäärä oli 69 ja tämän hetkinen on 54, mutta uusia on odotettavissa.

– Kaupungin asukasluvun supistumisella on suuria heijastusvaikutuksia myös seuratoimintoihin. Ja mielestäni valitettavasti vallalla on myös sellainen tutina, että joukkueet ovat ”seuroja seurojen sisällä”, nämä palloilulajien ”seurat” kun lasketaan, niin hätyytellään varmaankin sataa yhteenliittymää. Tämä ilmiö ei ole varkautelaisten osaamisen erikoisalaa, myös muualla Suomen seurojen säännöistä ei olla perillä, pyydellään lajijaostoille ja jopa joukkueille omia Y-tunnuksia, hän totesi.

– Järjestön tärkeimpänä tehtävänä on ollut ja tulee olla varkautelaisten seurojen hyvinvoinnin tukeminen esille nousevan tarpeen mukaan. Tämän on mahdollistanut todella laaja-alainen työllistämistoiminta. Työ- tai työharjoittelupesti on vuosien saatossa tarjottu yli 1700 henkilölle. Kaupungin todella ahdistavien päätösten ja koronan myötä tarjoamme tällä hetkellä työtä ja päivän sisältöä ”vain” 18 henkilölle. Vallalla on ankara työvoima- ja rahapula!

Perheet ”sponsoreina”

Puheenjohtaja Hannu Kiminkinen mainitsi, että oman varainhankinnan myötä pystytään kuitenkin hoitamaan seurojen taloushallinnon palveluja ja hyvin merkittävänä osana on Kuvapajan toiminta, minkä turvin maksutta arkistoidaan ja digitoidaan seurojen aineistoja. Seurojen ”historiapläjäys” löytyy järjestön nettisivulta www.varkaudenurheiluseurat.fi

– Elämme aikaa, mitä hallitsee aivan liiaksi kännykään tuijottaminen ja somessa surffailu. Viimeisten vuosikymmenten aikana on vallalla ollut myös liian ennenaikainen erikoistuminen, kilpaileminen ja otteleminen vain yhdessä lajissa ja ihan oikein totisesti liian varhain – pienenä lapsena. Liikunnan ja urheilun monipuolisten taitojen opettelu on useilla lapsilla jäänyt taka-alalle.

– Kännykän ja somen lisäksi liikkumattomuutta on mielestäni lisännyt lajiliittojen ja kuntien rahastus, peritään kaikenkarvaisia maksuja palveluista. Kuitenkin pitäisi tiedostaa, että liittojen tehtävä tulisi olla jäsenseurojensa tukeminen, hän totesi.

Kiminkisen mielestä kuntien ja kaupunkien hyvinvointiin liittyviä päätöksiä tehtäessä ei muisteta ”liikuntalain henkeä” – kunnat rakentavat ja pitävät liikuntapaikat kunnossa sekä tukevat seurojen toimintoja. Selkeähkö laki myös määrittelee sen, että pääsääntöisesti seurat järjestävät toiminnat.

– Samoin olen sitä mieltä, että myös seurojen päättäjien tulisi vankistaa suomalaiseen urheilutoimintaan vankasti vahvana osana kuuluvaa talkootyövetoista kansalaistoimintaa. Suomessa on vallalla ollut myös seuratoimintaan kohdentuva hanketoiminta, mikä tosin aavistuksen tukee, mutta minkä todella huonona puolena on pääsäätöisesti tuntuva omarahoitusosuus.

Kiminkin totesi, että liittojen, kuntien ja hankkeiden kustannusten maksaminen siirretään valtakunnan suurimman sponsoriryhmän, elikkä perheiden maksettavaksi.

– Elinkustannusten nousun ja mahdollisen työttömyyden myötä puhaltavat sellaiset tuulet, että useasti lasten kokeilun alaiseksi lajiksi jää vain yksi, eikä useamman lajin kokeilua ja kilvoittelua voi edes kokeilla. Eikä tämä ensimmäinen laji ole välttämättä ihan se oikea ja kaikkien lajien toimintaa vahvistava monipuolisuus ei pääse puhkeamaan aivan täyteen kukoistukseen.

Vuosikymmenet liikunta- ja urheilutoimintaa harrastamassa ja tukemassa olleena ”jarrumiehenä” Kiminkinen rohkeni hyvinvointia edistäville Varkauden kaupungin päättäjille esittää, että jatkossa myös Varkaudessa alle 18-vuotiaiden liikuntatoimintojen harrastamisesta ei jatkossa perittäisi käyttömaksuja.

– Toki kunnan tulot ihan aavistuksen pienevät, mutta ”sossuluukun” ja myös terveydenhoitoon liittyvät kulut tuntuvasti vähenevät. Näin kaupunki aivan pomminvarmasti tulee säästämään ja veronmaksajat pysyvät vireinä. Perittävien vero-eurojen pitäisi turvata myös meidän kaupungin hyvinvointi ja liikkuvuus.

Liikunnan ja Urheilun Jäljille

Puheenjohtaja Kiminkinen tähdensi, että myös kännykkä- ja someaikana seurojen tulisi laatia sääntömääräiset asiakirjat siten, että vuosikymmenienkin päästä niistä pääsee perille hyvin selkeästi sen ajan seuratoimijat ja tutkijat. Yhteistyön jäljille ei pääse myöskään liikunnan ja urheilun saralla, jos historiaa ei kunnioiteta ja kunnollisia asiakirjoja laadita.

– Järjestömme toimenkuvaan on lähes koko toimintahistorian ajan kuulunut ”sielunhoito, kiitos ja kumarrus”. Käytössämme tätä toimintaa varten on oma kunniagalleria, pöytäviiri, ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmä. Tämän sektorin toiminta pohjautuu siihen, että yritetään ”olla kuullolla” ja jäsenistöltä pyydetään avoimesti muistamisesityksiä. Joskus näitä palkitsemiseen liittyviä päätöksiä tehdessä kuitenkin ”männään mehtään” ja suurin syy siihen on varmaankin se, kun esittäjät eivät ole oman seuransa historiasta perillä. Toivottavasti tänään palkitsemiset ovat ”edes sinnepäin, Varkauden Urheiluseurat ry:n puheenjohtaja Hannu Kiminkinen sanoi, myös todeten, että vuosijuhlan järjestämistä on synkistänyt kahden palkittavaksi tammikuun kokouksessa nimetyn henkilön poissa meno yläkerran kentille.

Jätä kommentti