Kansalaistoiminnan vahvistamiseksi tarvitaan järjestöjen yhteistä perustaa

Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry vietti 20-vuotisjuhlaansa torstaina 4.11. Warkaus-salissa. Juhlassa puhuneen Varkauden Sydänyhdistys ry:n puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Kari Rajamäen mielestä ehkäisevien terveyspalvelujen järjestäminen on kunnille edullista ja korvaavien palveluiden kustannukset moninkertaiset ehkäisevien palvelujen kustannuksiin verrattuna. Hän myös kysyi, että hyödynnetäänkö parhaita käytäntöjä vai rajoitutaanko kamreerina momenttiin vai ymmärretäänkö, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta on varmistettava vähintään nykytasolla.

– Nyt on kuntien löydettävä sosiaali- ja terveysjärjestöt osana kunnan kykyä vastata sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseen. Vahvojen ja kansallista asemaa omaavien sosiaali- ja kansanterveys- ja potilasjärjestöjen työkaveriksi ottaminen on kuitenkin paljolti aloittamista vaille valmis, hän totesi ja kysyi, miten luodaan sote-uudistuksen yhteydessä pohja yleisille ja niitä täydentäville sosiaali- ja terveyspalveluille, jotka parantavat myös vammaispalvelujen saatavuutta, yhdenvertaisuutta ja laatua. Hän myös sanoi, että jos nyt kunnan päättäjät eivät kuuntele ahdistuksessa olevan ja apua tarvitsevan ihmisten ääntä ja panosta sote-järjestöjen avustuksiin, pilataan myös jatkoa.

– Kun perheessä on paha, kenelle soitetaan, kuka vastaa ja kuka tulee apuun? Tarvitaan juurisyihin pureutuvaa aidosti perheenjäsenten tarpeista lähtevää työtä. Lapsiperheiden ja lastensuojelun toimien kokoaminen mahdollistaa oikea-aikaiset perheen tarvitsemat erityispalvelut, vähennetään huostaanottoja ja tuetaan sosiaalista jaksamista ja arkea, hän mainitsi ja toi esille, että SOS-lapsikylän ja Varkauden kaupungin perhekumppanimalli on saanut asiantuntijoiden ja kansallisten toimijoiden vahvaa tunnustusta. 

– Nyt olen järkyttynyt sote-johtajan ja perusturvalautakunnan esityksestä lopettaa tämä toiminta. Missä Lastensuojelun Keskusliitto ja apua saaneet lapsiperheet ovat erehtyneet? Missä eduskunta teki virheen, kun se haluaa laajentaa Varkauden mallia kansallisesti?

Yhteiset istunnot

Kari Rajamäen mukaan kansalaistoiminnan ja myös kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi tarvitaan järjestöjen yhteistä perustaa.

– Valtiovarainvaliokunnassa ja myös oman kaupunkimme päätöksenteossa on tärkeätä muistaa, että mikäli hallinto ja palvelujärjestelmät eivät toimi, on edustuksellisen demokratian toimittava.

Arjen sosiaalista turvallisuutta vahvistaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. Korjausta saamme vain yhdessä yhdistysten ja sote-alan ja päättäjien yhteisillä istunnoilla. Pienet suuret asiat vaativat ongelman näkemistä ja sen ymmärtämistä, että oikea-aikainen hoito ja tuki on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää.

Rajamäen mukaan koronapandemian valossa monet itsestään selvät asiat eivät sitä enää ole.

– Kriisisietokykymme tulee vaatimaan ymmärrystä, että tuotannollinen tehokkuus ja halpa hinta eivät ehkä enää olekaan ainoita kriteereitä, kuten oikeuskansleri Tuomas Pöysti on osuvasti todennut. Pelkkä kustannusten vähentäminen ei enää voi olla ainoa kriteeri vaan laatu ja systeemitasoinen toimivuus, joka sisältää myös häiriönsietokyvyn. On myös muistettava, että toimiva paikallinen ja kansallinen demokratia edellyttää sosiaalisen ja taloudellisen kriisin hahmottamista ja yhteistä vastuuta ja uskottavuutta, valtiopäiväneuvos Rajamäki totesi.

Juhlan avainsanoissaan Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n varapuheenjohtaja Hannu Ilonen sanoi, että yhdistys on yhdistysten yhdistys. Hän myös mainitsi, että sitoutuminen vapaaehtoistyöhön on löystymässä, kilpailu toisten järjestöjen kanssa kiristyy mutta haasteisiin pyritään vastaamaan.

Juhlivan yhdistyksen historiikin toteuttivat Annikka Kaistinen ja Kim Karvonen – puhetta, runoutta ja musiikkia.

Juhlassa kukitettiin seuraavat henkilöt: Heidi Hartikainen, Hannu Ilonen, Sirpa Jyräs-Ikonen, Veikko Mononen, Kirsti Pennanen, Kari Rajamäki, Anita Rikalainen, Marja-Leena Rissanen, Osmo Saarinen, Jorma Sareskivi, Reino Suihkonen, Soili Timonen ja Mervi Virtanen. Kukitettavista kaikilla ei ollut mahdollisuus olla paikalla. Kukitettujen puolesta puheenvuoron käyttivät Soili Timonen ja Veikko Mononen.

Jätä kommentti