Johtaja Tuija Brax: Kolmas sektori ja järjestötyö erittäin tärkeitä

Puolivuosisataisuus pysäyttää. Varkauden Sydänyhdistys Ry:n 50-vuotisjuhlassa Warkaus-salissa tilaisuuden juhlapuhuja, Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax totesi, että yhdistys on halunnut toteuttaa elämän parempaa puolta – pitkään sykkivä sydän, vähemmän pelkoa, enemmän toivoa ja luottamusta.

– Voisiko arvokkaampaa periaatetta ja päämäärää olla kuin antaa omaa aikaansa yhteiseen hyvään, sydäntoimintaan. Kun ihmiset yhdessä kokoontuvat sydänasioiden edistämiseksi paikallisesti, kyse on fiksusta yhteisen ajan maksimoimisesta. Löydetään uusia, yllättäviä ideoita yhdessä. Yhteinen jaettu aika on moninkertaista aikaa, josta kertoo myös Varkauden malli, sanoi Brax, joka ennen nykyistä tehtäväänsä toimi kuusi vuotta valtakunnallisen Suomen Sydänliiton pääsihteerinä. Hänen mukaansa lääkärikunta, hoitohenkilökunta, ravitsemus- ja liikunta-asiantuntijat ovat aina olleet Sydänliiton toinen tukijalka – vapaaehtoisten kansalaisten rinnalla.

– Yhteistyö, hedelmällinen vuoropuhelu – etsiä ja löytää – nämä tekevät yhteisöstä aivan poikkeuksellisen, hän sanoi ja mainitsi, että entistä enemmän tarvitaan myös mielenterveyden ammattilaisia. Tieteelliset näytöt ovat osoittaneet, että mielellä ja sydämellä on vankka yhteys – molempiin suuntiin.

Tuija Braxin mukaan yhdistystoiminta on valtiollisen turvallisuuden ja oikeusvaltion ytimessä. Kolmas sektori ja järjestötoiminta ovatkin aivan yhtä tärkeä asia kuin valtio, jota demokraattisin vaalein valitut päättäjät johtavat. Puheessaan hän myös nosti esille kolmannen sektorin nykypäivän haasteet, keskustelun kolmannen sektorin rahoituksesta ja asian nimeltään ”Veikkaus Gate”. Hän pohtikin nykyistä tilannetta ja kansalaisjärjestöille ennalta arvattavan rahoituspohjan tulevaisuutta – jännän poliittisen kuvion jälkeen.

– On entistä enemmän tutkimuksia, että tarvitaan vain kolme prosenttia kansalaisista pitämään järkevällä tavalla ääntä oikeasta asiastaan, niin asiat lähtevät rullaamaan oikeusvaltiossa oikeaan suuntaan. Aktiiveja ihmisiä ei tarvita sen enempää, jos asia on oikein ja perusteltua. Sen jälkeen ihmiset tulevat mukaan ja asiat lähtevät muuttumaan.

Jaksamista eteenpäin

Yksilötasolla puhuttaessa Brax korosti, että sydänsairauksien kanssa elettäessä on tärkeää oppia ymmärtämään ja hyväksymään sairauden vaihe, lakata turhaan huolehtimasta ja ottaa asia annettuna, yhtenä elämän mukana kulkevana elementtinä.

– Tuolloin jää paljon enemmän voimaa nauttia niistä asioista, joita on ympärillä. Ja on aikaa ja energiaa paljon vähemmän suremiseen ja mitä on tapahtunut. Tämän vuoksi tulppakuntoutusryhmissä on erikseen sessioita, joissa opetellaan hyväksymään tilanne, ottamaan kaikki irti jäljelle jäävästä kapasiteetista ja mahdollisuuksista. Nauttimalla elämästä sairaudesta huolimatta, silloin on todennäköisyys, että jaksaa myös noudattaa sellaisia elämäntapoja, jotka edistävät, parantavat ja pysäyttävät sairauden, hän muistutti. 

Tuija Brax loi uskoa yhdistyksen toimintaan tulevaisuudessa ja sanoi, että yhdistys on ollut osa sitä käytävää, jossa kukoistaa tulevaisuusturva, hyvinvointiyhteiskunta ja oikeusvaltio samanaikaisesti. Hänen mukaansa sote-uudistuksen myötä järjestötyö ja eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys korostuu entisestään.

Kaukonäköisyyttä

Juhlan tervehdyssanoissaan Varkauden Sydänyhdistys Ry:n puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki totesi, että Varkauden Sydänyhdistyksen perustaminen kaupungin ja aluesairaalan ylimmän johdon toimesta kuvaa sitä kaukonäköisyyttä ja alussa kehittämisen ytimen ymmärrystä, mikä puoli vuosisataa sitten kaupungissa kaupunginjohtaja Eino E. Salmen ja ylilääkäri Timo Seppälän johdolla vallitsi.

– Kaupungin johto esimerkillään veti aktiivisesti kansalaispiirit hoitotyöhön ja potilasjärjestötyön vahvistumiseen. Haluttiin ehkäistä terveydenhuollon pirstoutumista ja hoitoketjujen katkeamista. Varkauden erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen kehittämisessä johtolankana on ollut läheisyysperiaate, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä ihmistä, sanoi Rajamäki, jonka mukaan Varkauden sote-keskusta ei ratkaise sen suuruus vaan toiminnallinen perusteltavuus ja toimintakyky.

– Varkauden terveydenhuollon kehitysvaiheet ovat olleet vaarallista vuoristorataa eikä sitä voi mitata betonilla. Näissä vuoristoradan tärkeissä jarrumiehen paikoissa toimivat ylilääkäri Aimo Karinen ja sote-johtaja Seppo Lehto. Pitkäjänteinen työ eduskuntaan ja hallitukseen ilmenee tänään mm. ministeri Krista Kiurun myöntämässä perusterveydenhuollon ympärivuorokautisena päivystyksenä.

– Sydänyhdistyksen oma, ennaltaehkäisevä työ, sopeutumisvalmennus ja kuntoutus sekä aktiivinen mittaustoiminta on saatava vahvemmin mukaan myös paikallisen sote-työn kumppanuuteen. Tässä on tehostamisen tarvetta myös Posote-valmistelussa. Varkauden-mallin toimivuus vaatii myös työtä erikoissairaanhoidon ja osaltamme erityisesti kardiologin vastaanottojen riittävyydessä, sanoi Rajamäki uskoen niin, että yhdessä vaikuttamalla, sydänpotilaita ja heidän omaisiaan koskevissa asioissa ja toisiaan tukien, onnistuu huomisenkin sydäntyö.

Yhteistä hyvää

Varkauden kaupungin tervehdyksen juhlaan toi apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänninen videotervehdyksen muodossa – haluten kunnioittaa juhlassa olevien terveyttä syysflunssan vuoksi. Hän lausui yhdistykselle ison kiitoksen aktiivisesta toiminnasta, tiedonjaosta, vertaistuesta ja tärkeiden asioiden keskusteluun nostamisesta sydänterveyden asioista Varkaudessa ja Keski-Savon alueella.

– Itse uskon vahvasti, että tulevaisuudessa järjestöjen rooli ja toiminta julkisten palveluiden täydentäjänä ja tukijana vahvistuu entisestään – parhaassa tapauksessa vaikuttaen palvelujen sisältöjen kehittämiseen ja niitä parantaen. Lisäksi järjestöjen tarjoama tuki tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa onnistuneen palvelukokonaisuuden ja asiakaskokonaisuuden luomisessa.

Savon Sydänpiiri Ry:n hallituksen puheenjohtaja, Sydänliiton hallituksen jäsen Antti Kivelä korosti kansalaisten ”yhteisen hyvän eteen tekemisen” merkitystä – se luo luottamusta, henkilökohtaisia suhteita ja onnistuessaan konkreettisesti parantaa osallistujiensa hyvinvointia ja säteilee positiivisesti ympärille.

– Teidän on syytä olla ylpeä historiasta. Toiminta on ollut elävää. Aktiivinen tiedottaminen, terveysvalistus ja asiantuntijoiden kuuleminen on yllä pitänyt osaamista ja vienyt toiminnan kärkeä ajanhengen mukaisesti sairauskeskeisyydestä kohti ennalta ehkäisevää ja kunnon yllä pitämistä. Kiinteällä yhteistyöllä julkisen terveydenhuollon kanssa olette luoneet oman toimintamallin, jossa kuntoutuksella ja vertaistuella on suuri merkitys. Olette vahvasti täydentäneet julkista järjestelmää ja näin osoittaneet kansalaistyön merkityksen, hän sanoi ja totesi, että yhdistystoiminnan muuttuminen vaatii mukautumista ja uusia toimintatapoja, hän sanoi ja toivotti yhdistykselle vahvoja menestyksen vuosia jatkossakin.

Sydänyhdistyksen juhlassa saatiin nauttia musiikkiesityksistä. Ennen tilaisuuden loppua yhdessä kajautettua ”Savolaisen laulu” -laulua, kuultiin ”Sydämestä sydämelle” -musiikkiesitys, solistina Eija Kettunen, säestäjinään Martti Holopainen ja Raimo Suurholma. Kyllä meni tunteisiin – varsinkin esityksen viimeinen laulu ”Elämä on lahja.”

Ansiomerkkejä

Varkauden Sydänyhdistys Ry:n 50-vuotisjuhlassa jaettiin Suomen Sydänliitto ry:n myöntämät ansiomerkit, joita olivat jakamassa Savon Sydänpiiri Ry:n hallituksen puheenjohtaja, Suomen Sydänliiton hallituksen jäsen Antti Kivelä, Savon Sydänpiiri Ry:n toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen ja Varkauden Sydänyhdistys Ry:n puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Kari Rajamäki. Ansiomerkkien saajien puolesta puheenvuoron käytti Marja-Leena Rahkonen.

Kultaisen ansiomerkin saivat: Marja-Leena Rahkonen, Ulla Rossi ja Pirjo Soininen.

Hopeisen ansiomerkin saivat: Veikko Anttonen, Eero Hynninen, Pirkko Janhunen, Erkki Koponen, Eero Lankinen, Tarja Lankinen, Kari Liukko, Anna-Liisa Markkanen, Pirjo Ojala, Leila Rissanen ja Esko Tervo.

Pronssisen ansiomerkin saivat: Esko Aalto, Maija Eklind, Eila Hartikainen, Ari Könönen, Reijo Luhtavaara, Tellervo Luhtavaara, Eila Pulliainen, Liisa Räisänen, Oili Silmäri, Arja Tervonen, Eine Tuomela ja Taisto Välilehto.

Jätä kommentti